Til åpningssiden med hovedmeny

Frogner menighet, Oslo
  

Andakt 24. desember 2020 ved kapellan Arne Slørdahl

Utskriftsvennlig versjon

 

Julaften

  

Julelengselen

Jeg har en julelengsel. Den dukker frem hvert år; på tross av alt julemas; og på tross av alt som ikke er idyll.

 
Ja, kanskje er det nettopp på grunn av små og store riper i glansbildet at denne julelengselen er der. For det var jo akkurat der - i problemene - det begynte. Det var der Maria og Josef engang red inn.

 
Jeg tror og håper at juleevangeliet treffer mennesker enten hverdagen deres preges av pandemien, ensomhet, fortvilelse og sorg, eller av en gledelig familieforøkelse, varme og trygghet. Vi skal slett ikke bagatellisere savn og vonde følelser mange bærer på i høytiden, men denne fortellingen kan gi mening både til dem som irriterer seg over små tap på børsen og til dem som får plass til alle sine eiendeler sine i en plastpose. For i julefortellingen kommer Gud til alle mennesker. Gud møter vår verden uansett hvordan den måtte se ut.

 
Men hvordan går det an? Det er vel basic markedsføring at om du skal selge et budskap, må du henvende deg til en spesifikk målgruppe. Skal juleevangeliet fremmes, må fortelling og virkemidlene spisses inn mot et utvalg med et minimum av felles trekk eller behov.

 
Da er det underlig at gjeterne på Betlehemsmarken er våre allierte brødre. Og kanskje enda mer: de vise menn fra Østen? Hva har vi felles? Hva drar såpass ulike mennesker mot stallen og krybben?

 
Svaret finner vi om vi tar en titt oppi krybben: For skulle Gud kunne komme til alle mennesker, så måtte Gud begynne slik alle mennesker begynner: ved en trang fødsel, ved å bli et hjelpeløst spedbarn overlatt andres omsorg. Der er vi alle like, nakne og forsvarsløse. Akkurat der finner vi vår felles erfaring. Det er etter fødselen at så mye blir forskjellig.

 
Guds vei til verden kommer derfor nedenfra. Det er slik Jesus måtte komme om han skulle komme til alle.

 
Hadde Jesusbarnet bodd på et slott, slik det kan sømme seg en Guds Sønn (og der de vise menn trodde han skulle være), så hadde han antakelig vært fjern for mannen i gata.

 
Hadde Jesus levd de første månedene i en trygg familiesituasjon, så hadde det ikke vært så lett for dem som opplever splittelser og utrygghet å tenke at han forstår også deres situasjon.

 
Fordi Jesus ble født i en lånt stall, vet også de som vokser opp i slummens papp og bølgeblikk at han er deres Frelser.

 
Og fordi de første innbudte var helt uforberedte gjetere, i skitne arbeidsklær og uten religiøs status, så kan alle som er litt usikre på kirken - de som lurer på om troen er ”god” nok - vite at Jesus kommer også for dem.

 
”Det skjedde i de dager..” Disse kjente ordene innleder en fortelling om hvordan både fattige gjetere som all verdens vise menn blir en del av den store fortellingen om Gud som har sin bolig hos oss. Og alle disse ulike menneskene fikk sin selvfølgelige plass ved krybben: Da kan også vi inkluderes der! Engler og stjerner viste veien, og ingen grenser skilte ut verdige og uverdige den første julenatten.

 
Slik er juleevangeliet et allemannseie. I det kan alle vi møtes i gleden over at det nyfødte barnet er Gud som har kommet til oss. Gud er ikke langt borte. Gud sitter ikke fjernt i sin himmel. Gud er kommet midt blant glade ribbespisere, midt i julens glansbilde. Og Gud har kommet til frosne, små og utrygge, og spesielt til dem som mer enn andre trenger medmenneskers vennlighet, kjærlighet og fellesskap.

 
Jeg har en julelengsel. Den er gjerne pyntet med paradisgrønt granbar, glasskuler og engler, med dufter, lys, varme og gode smaker. Men egentligst er dette lengselen etter fred på jorden, og kjærlighet og samhørighet med alle mennesker som har Guds velbehag. For Gud er midt iblant oss.