Frogner menighet, Oslo

Utskriftsvennlig versjon  Til åpningssiden med hovedmeny

Preken - 2. juledag / Stefanusdag, 26. desember 2021
Ved sokneprest Rut Ugland

 

Dette hellige evangelium på 2. juledag står skrevet hos evangelisten Johannes i det 16. kap vers 1-4a

 

Jesus sier: Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

 

Vi ville kanskje vente oss litt mer julestemning i bibeltekstene enn det som er tilfelle på 2. juledag. Mer Betlehemsmarker, blanke stjerner  og englesang…

Og så får vi i stedet tre tekster om  lidelse og forfølgelse.

 

For det søte lille barnet i krybben har ikke bare kommet for å bringe fred.  Det har også kommet for bringe sannhet og rettferdighet og i mange sammenhenger:  STRID!  Slik rister 2.juledagstekstene oss ut av julestemningen og minner oss i stedet om baksiden av juleevangeliet:

 

-        At det var ikke rom for dem i herberget

-        At Herodes la planer om å drepe barnet allerede første døgnet

-        At Maria og Josef måtte flykte til Egypt for å verne barnet sitt

 

Fra klagesangene i det gamle testamentet hører vi om jødenes fortvilelse og motløshet fra eksiltiden i Babylon.    Hvordan skulle det gå med dem?? 

Hadde fedrenes Gud glemt dem og forlatt dem??

 

Klagesangene fra Babylon har gitt stemme til forfulgte gjennom alle tider.       Samtidig har versene også gitt ord til bønn og håp:

”Jeg kaller på ditt navn Herre, fra bunnen av brønnen – og du hører meg!»

 

Så møter vi Paulus i Filipperbrevet som minner om at vi ikke bare har fått nåde til å tro på Jesus,  men også til å lide med ham. Paulus, som selv hadde forfulgt den første menigheten, så på motstanden mot evangeliet som å lide FOR  JESUS,  samtidig som han også så det også som en del av nåden.

 

Dette er kanskje uvant og fremmed kost for oss som lever i fredelige Norge, men samtidig en viktig  påminning om kirkens og kristentroens kår mange steder rundt i verden.

 

I evangelieteksten fra Johannes var det nettopp dette Jesus minte disiplene om.  Som en god strateg advarte han om at motstanden ville komme,  så de ikke skulle  falle fra troen  når det skjedde. 

 

”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske… når tiden kommer.”

 

Men samtidig som  han advarer – så gir han dem også trøst.  For de er ikke alene i motgangen og lidelsen. Jesus selv går lidelsesveien før dem og sammen med dem. Han har ikke etterlatt dem som foreldreløse barn.!

Trøsten er nærheten til Jesus – som erfares under forfølgelsen.

 

Jesus ønsket å forberede og styrke disiplene  – så de skulle stå støtt når motstanden og motgangen kom!

 

Og sånn er det med fortsatt med troen på Jesus Kristus: Dens mål er å styrke oss og holde oss oppe – når motgang og utfordringer truer vårt liv og eksistens.

 

Enten det er pandemi eller klimautfordringer eller vold og urettferdighet som truer – så er Gud oss nær gjennom Jesus Kristus!