Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2021

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er ikke alltid tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
2020
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

31. januar Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner kammerkor
, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
21. februar Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner kammerkor
, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
7. mars Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Cæciliaforeningen
, dirigent: Steffen Kammler
 
2. april (langfredag) Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Ole Bøhn
, fiolin AVLYST
NYTT: På "åpen kirke" kl. 11-13 spiller Ingvild Gressvold, fiolin, og Bjørn Kleppe, orgel.
 
4. april Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner kammerkor
, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
Siv Øverli, trompet
   
2. mai Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner Singers
, kunstnerisk leder: Espen Selvik
 
9. mai Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Cæciliaforeningen
, dirigent: Steffen Kammler
 
6. juni Gudstjenesten ble AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner kammerkor
, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
  
Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.