Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2019

Tillegg og endringer vil kunne komme.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

27. januar Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Irsk trad.: An Irish Blessing
- Heinrich Schütz: Alle vender augo sine til deg
- Knut Nystedt: Cry Out and Shout

   
3. februar Sammensatt sangtrio
- Egil Hovland/Svein Ellingsen: Fylt av glede
- Egil Hovland/Liv Nordhaug: En gang før du selv kan minnes
 
10. februar Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
- Johannes Brahms: Dona nobis pacem
- W. A. Mozart: Lacrimosa
- Thomas Tallis: Wherewithal shall a young man


17. februar Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Anton Bruckner: Locus iste
- W.A. Mozart: Ave verum corpus
- Knut Nystedt: Laudate

   
17. mars Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Egil Hovland: Send ditt lys og din sannhet
- John Rutter: The Lord bless you and keep you
- Knut Nystedt: Laudate

 
21. april Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Knut Nystedt: Han er oppstanden
 
5. mai Nordlændingernes forenings kor. Dirigent: Rolf Nykmark
- William Gardiner: Belmont-hymnen
- Norsk folketone: Se, solens skjønne lys og prakt
- Nils Larsen: Hymne

 
26. mai Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
- Felix Mendelssohn: Seraphim standen über ihm (fra "Elias")
- Waldemar Åhlén: Sommarpsalm
- Knut Nystedt: Peace I Leave With You

  
9. juni Jonas Haltia, trompet
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.