Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Gudstjenester i Frogner - januar-juli 2021
Sist oppdatert 27.08.2021. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg, f.eks. om offerformål. Og noen gudstjenester som foreløpig er oppført som høymesser, kan bli endret til å være familiegudstjenester.

  

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor etc.
Offer
Nyttårsaften
31. desember 2020
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke      
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2021
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg er
AVLYST pga. koronasituasjonen.
- -  
Kristi åpenbaringsdag
3. januar
11.00 Høymesse Pga. koronasituasjonen erstattes høymessen av en kort messe kl. 11.00 (maks 20 til stede), deretter Åpen kirke til kl. 13.00. Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 7. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
2. søndag i åpenbaringstiden
10. januar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 14. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
 
3. søndag i åpenbaringstiden
17. januar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Torsdag 21. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe
 
4. søndag i åpenbaringstiden
24. januar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Jardar Seim  
Torsdag 28. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Såmannssøndag
31. januar
11.00 Høymesse med presentasjon av konfirmantene
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 4. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
 
Kristi forklarelsesdag
7. februar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 11. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
 
Fastelavnssøndag
14. februar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 18. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
1. søndag i fastetiden
21. februar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 25. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
2. søndag i fastetiden
28. februar
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Jardar Seim  
Torsdag 4. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe
 
3. søndag i fastetiden
7. mars
11.00 Høymessee
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Torsdag 11. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
4. søndag i fastetiden
14. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 18. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Sand Bjørn Kleppe
 
Maria budskapsdag
21. mars
11.00 Familiegudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Jardar Seim
 
Torsdag 25. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
28. mars
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høymesse
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Skjærtorsdag
1. april
AVLYST pga. koronasituasjonen
19.00 Skjærtorsdagsmesse
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Langfredag
2. april
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Gudstjeneste på langfredag
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Påskedag
4. april
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høytidsgudstjeneste
Margun Sandal Bjørn Kleppe  
2. påskedag
5. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Torsdag 8. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
2. søndag i påsketiden
11. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 15. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
3. søndag i påsketiden
18. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Torsdag 22. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
4. søndag i påsketiden
25. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Jardar Seim  
Tordag 29. april 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
5. søndag i påsketiden
2. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner Singers
 
Tordag `6. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
6. søndag i påsketiden
9. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Kristi himmelfartsdag
11. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11.00 Bygdøy kirke
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Vetle Halvorsen  
Søndag før pinse
16. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk folkemuseum, Bygdøy kl. 13.30.
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl    
Torsdag 20. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Pinsedag
23. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Jardar Seim  
2. pinsedag
24. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke      
Torsdag 27. mai 17.00 Hverdagsmesse i kirken (messe og mat)
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Treenighetssøndag
30. mai
11.00 Familiegudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen
Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Torsdag 3. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
2. søndag i treenighetstiden
6. juni
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 10. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe  
3. søndag i treenighetstiden
13. juni
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen
Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 17. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
4. søndag i treenighetstiden
20. juni
11.00 Høymesse
AVLYST
Margunn Sandal Svein Amund Skara  
5. søndag i treenighetstiden
27. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11.00 Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
6. søndag i treenighetstiden - Aposteldagen
4. juli
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
11. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11.00 Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
18. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
25. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11.00 Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter

 

Til toppen