Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Gudstjenester i Frogner januar - juli 2019
Sist oppdatert 20.06.2019. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30, Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2019
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke. Bjørn Sandvik Harald Herresthal  
Kristi åpenbaringsdag
6. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 10. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
13. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Misjonsprosjektet, Det Norske Misjonsselskap.
Torsdag 17. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
20. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Institutt for sjelesorg
Torsdag 24. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i åpenbaringstiden
27. januar
11.00 Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Konfirmantarbeidet
Torsdag 31. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden
3. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal,
Raag Rolfsen
Bjørn Kleppe Areopagos
Torsdag 7. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
6. søndag i åpenbaringstiden
10. februar
11.00 Høymesse Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Kirkens SOS
Torsdag 14. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Såmannssøndagen
17. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim
Frogner kammerkor
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 21. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
24. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 28. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
3. mars
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 7. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
10. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menneskeverd
Torsdag 14. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i fastetiden
17. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 21. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
24. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Stiftelsen CRUX
Torsdag 28. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
31. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 4. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
7. april
11.00 Høymesse Kristian Lassen Bjørn Kleppe Kirkens Nødhjelp
Torsdag 11. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
14. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Skjærtorsdag
18. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse Rut Ugland Vetle Halvorsen
18.30: Musikkmeditasjon ved Vetle Halvorsen
-
Langfredag
19. april
11.00 Gudstjeneste på langfredag Margunn Sandal Vetle Halvorsen -
Påskedag
21. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal,
Rolv Nøtvik Jakobsen
Svein Amund Skara
Frogner kammerkor
Kirkens Bymisjon
2. påskedag
22. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.      
Torsdag 25. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
28. april
11.00 Høymesse Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 2. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
3. søndag i påsketiden
5. mai
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Nordlændingernes forenings kor
Norges KFUK/KFUM
Torsdag 9. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
12. mai
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 16. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk folkemuseum, Bygdøy kl. 13.30. Arne Slørdahl -  
5. søndag i påsketiden
19. mai
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 23. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
26. mai
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Åpen kirkegruppe
Kristi himmelfartsdag
30. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Margunn Sandal Vetle Halvorsen  
ndag før pinse
2. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Stiftelsens Kirkens fengselsarbeid
Torsdag 6. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Pinsedag
9. juni
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
Menighetens arbeid
2. pinsedag
10. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. - -  
Torsdag 13. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Vetle Seland Halvorsen -
Treenighetssøndag
16. juni
11.00 Høymesse Rolf Nøtvig Jakobsen Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
23. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
3. søndag i treenighetstiden
30. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Kristian Lassen   Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
7. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland   Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
14. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland   Frogner og Bygdøy menigheter
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
21. juli
11.00 Høymesse Rolv Nøtvig Jakobsen   Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
28. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Kristian Lassen   Frogner og Bygdøy menigheter
Til toppen