Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Gudstjenester i Frogner januar - august 2018
Sist oppdatert 14.08.2018. Forbehold om forandringer - blant vil noen av oppføringene med "høymesse" bli endret til familiegudstdjeneste.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 18.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. En gang i måneden holder prestene i Frogner menighet gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. De er ikke oppført her, bare på kalendersiden. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell (evt. Kirkestuen). De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene.

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som gjelder for 1-4 uker om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell og i Frognerhjemmets kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August

 

Dag Tidspunkt Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2018
Ingen gudstjeneste - - -
Kristi åpenbaringsdag
7. januar
11.00 Høymesse Arne Sand Bjørn Kleppe Det Norske Bibelselskap
Torsdag 11. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
14. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 18. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
21. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Institutt for sjelesorg (Modum Bad)
Torsdag 25. januar 18.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Såmannssøndag
28. januar
11.00 Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 1. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens konfirmantarbeid
Kristi forklarelsesdag
4. februar
11.00 Festgudstjeneste med innvielse av nytt orgel Kari Veiteberg
Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Arne Sand
Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 8. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Jardar Seim -
Fastelavnssøndag
11. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Vestre Aker kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 15. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand - -
1. søndag i fastetiden
18. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 22. februar 18.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Vetle Halvorsen -
2. søndag i fastetiden
25. februar
11.00 Høymesse Arne Sand Jardar Seim Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 1. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
4. mars
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 8. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
11. mars
11.00 Festivalhøymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Akademisk korforening
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 15. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
18. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Torsdag 22. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
25. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Stiftelsen Crux
Skjærtorsdag
29. mars
19.00 Skjærtorsdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
18.30: Musikk v/ Ole Bøhn, fiolin, og Bjørn Kleppe
-
Langfredag
30. mars
11.00 Langfredags-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Anners Lerdal, saxofon
 
skedag
1. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
2. påskedag
2. april
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke kl. 11.00. Sjur Isaksen Gjermund Brenne
Ensemble 96
-
Torsdag 5. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
8. april
11.00 Familiegudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 12. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
3. søndag i påsketiden
15. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Det Norske Misjonsselskap
Torsdag 19. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
22. april
11.00 Høymesse Arne Sand Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 26. april 18.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i påsketiden
29. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 3. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
6. mai
11.00 Høymesse Arne Sand Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Kristi himmelfartsdag
10. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Arne Sand Vetle Halvorsen  
7. søndag i påsketiden
13. mai
11.00 Høymesse Raag Rolfsen Jardar Seim Areopagos
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk folkemuseum, Bygdøy kl. 13.30. Arne Slørdahl -  
Pinsedag
20. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
2. pinsedag
21. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. - -  
Torsdag 24. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Jan-Otto Eek Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
27. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Prestene i Frogner og Bygdøy menigheter Vetle Halvorsen  
Torsdag 31. mai 18.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
3. juni
11.00 Familiegudstjeneste
(jubileum for menighetens barnehage)
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Frogner menighets barnehage - Schafteløkken
Torsdag 7. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet AVLYST Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
10. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 14. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
4. søndag i treenighetstiden
17. juni
11.00 Høymesse Rut Ugland Dina Førland Menighetens arbeid
Torsdag 21. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i treenighetstiden
/ Sankthansdagen
24. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
1. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
8
. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
15. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
22. juli
11.00 Høymesse Arne Sand Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden / Olsok
29. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
5. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
12. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
13. søndag i treenighetstiden
19. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 23. august 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden
26. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 30. august 18.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Til toppen