Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER desember

KONSERTER

Gudstjenesteliste aug.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

Trykt halvårsprogram høsten 2022 (oppdateres ikke for evt. feil eller endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan
Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

 

Frogner menighetsråd

har sitt neste onsdag 7. desember kl. 17.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Møtet er som vanlig åpent for publikum. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene. Den innkallingen som nå foreligger er ikke identisk med den opprinnelige innkallingen, men ble 5. dessember utvidet med én sak. Av saker på møtet: Organisering av barnehagen, forslag om bestilling av forskningsprosjekt fra VID vitenskapelige høgskole før den diakonale stillingen i Frogner menighet utlyses på nytt etter at Yvonne Andersen sluttet.


Konserter

Som vanlig (med unntak for pandemitiden) er det mange konserter i Frogner kirke i adventstiden. Se KONSERTSIDEN for fullstendig oversikt. (Lukkede konserter er ikke tatt med. Forbehold om forandringer og feil. Billettpriser er kun oppgitt som en veiledning ut fra opplysninger som har vært tilgjengelige fra arrangører eller på billettbestillingssider.)


Temperaturen opp i Oslo-kirkene

Tidligere i høst bestemte Kirkelig fellesråd i Oslo at temperaturen i kirkene skulle være 15 grader fra 22. september. Det skyldtes de usedvalig høye strømprisene. Fra inneværende uke (uke 46) vil temperaturen bli hevet til 19 grader i alle kirkerom. Det skjer fordi Oslo kommune i forbindelse med sluttsaldering av budsjettet for 2022 og budsjettet for 2023 innstiller på å ivareta Oslo-kirkenes behov for økte midler til strømutgifter. Det skal endelig vedtas av bystyret i desember. Men signalene fra Rådhuset er så tydelige at endringene vil bli satt i verk allerede nå. Det samme ser også ut til å bli situasjonen i det nye året.


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i desember? Se kalendersiden.


Konfirmant i 2023?

I slutten av september ble det sendt ut brev med informasjon om og invitasjon til konfirmasjon i Frogner kirke. Brevet gikk til registrerte medlemmer av Den norske kirke innenfor de geografiske grensene til Frogner menighet, og som er født i 2008. Dersom noen ikke har fått brevet, kan det leses her. Se også konfirmasjonssiden. Planen for undervisning og aktiviteter i konfirmasjonsåret 2023 er ikke klar ennå, derfor ligger planen for 2022 fortsatt ute der, til orientering.


Justert liturgi i Frogner kirke fra april 2022

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 05. 12. 2022

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i adventstiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen