Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER nov.

Gudstjenesteliste aug.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2017

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Tidligere Frognerprester om Edvard Munch

I Stig Andersens dokumentar om Edvard Munch, som ble vist på NRK 14. november, kom det fram at Munch, som døde i 1944, ikke fikk noe gravsted før i 1960. Først da ble urnen satt ned i æreslunden på Vår Frelsers gravlund. Da Munch ble bisatt fra Det nye krematorium 31. januar 1944, var det residerende kapellan i Frogner menighet, Ludwig Schübeler (1890-1945), som forrettet. Les hans tale her.

Også en senere Frognerprest, Paul Nome (sokneprest 2003-2014) har beskjeftiget seg med Edvard Munch, men på en annen måte. Nomes doktoravhandling var en studie i Munchs notater om tro, livssyn og kunstforståelse relatert til hans bilder.


 Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 18. november kl. 11.00 er ved sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe. Kor: Cæciliaforeningen med sin dirigent Steffen Kammler. Se hva koret synger. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.

Torsdag 15. november kl. 12.00 er det hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe.


Kulturutvalgets kommende arrangementer: 

Jazz og foto: Lørdag 17. november kl. 15.00 inviterer Kulturutvalget i Frogner menighet til et musikalsk kåseri i Frogner kirkestue av journalist Dag Bæverfjord og jazzpianist Jørn Øien om store og små nyhetsbegivenheter på 80- og 90-tallet. Tittelen er "Når du ser med mine øyne". Entré kr. 50 / 100.

   

Mot advent: Lørdag 24. november kl. 15.00 arrangeres også i år "Mot advent" i Frogner kirkes kapell med skuespiller Anitra Terese Eriksen, blomsterkunstner Nils Norman Iversen og musikere.


Frognerhjemmets Venner

avholder kulturaften på Frognerhjemmet torsdag 22. november kl. 17.30. Av programmet: Konsert med Madelene Berg, fiolin og Julie Yuqing Ye, piano. Les mer.


Messe og førjulsfest

Torsdag 29. november innbyr Frogner menighet til kveldsgudstjeneste og førjulsmiddag. Gudstjenesten er kl. 18.00 i kirken ved sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe. Kl. 18.45 blir det treretters middag og underholdning i Kirkestuen. Egenandel kr. 100. Pånmelding innen fredag 23. november til menighetskontoret eller på e-post: post.frogner.oslo@kirken.no

Se plakaten.


Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Neste søknadsfrist er 25. november. Les mer.


Redegjørelse fra stiftelsens styre om endring av vedtektene for Frognerhjemmet

Frognerhjemmet skal som kjent legges ned fra 1. januar 2019, etter at det ikke lyktes å fornye driftsavtalen med Oslo kommune, les mer om det nedenfor. Det er Stiftelsen Frogner menighets hjem som står som eier av Frognerhjemmet. Stiftelsens styre har i høst arbeidet med en revisjon av vedtektene for å møte den nye situasjonen. Forslag til nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen er også behandlet i Frogner menighetsråd i oktober. Det nye navnet vil være "Frogner menighets diakonale stiftelse". Saken er nå til vurdering og avgjørelse i Stiftelsestilsynet. Les den redegjørelsen som styret har utarbeidet for Frogner menighet.


Menighetstur til Sverige

"Det diakonale team i Frogner menighet" arrangerer tirsdag 4. desember menighetstur til Strömstad. Påmeldingsfrist 23. november. Les mer.


Hva skjer

i Frogner menighet i november? Se kalendersiden.


Høstprogram for Frogner menighet

Også i høst er det utarbeidet det en vakker trykksak med oversikt over det som skal foregå i Frogner menighet i dette semesteret. Heftet forelå ferdig trykt til gudstjenesten søndag 26. august.


Barnehagen har fått ny styrer

Etter at Beate Skorstad sluttet som styrer i Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, har stillingen vært utlyst. Som ny styrer er tilsatt Bente Larsen. Hun tiltrådte 1. november i 60% stilling som styrer og 40% som pedagogisk leder.


Menighetsbarnehagen 30 år

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, markerer i 2018 sitt 30-årsjubileum. Da menigheten i 1987 fikk midler av Oslo kommune til istandsetting og ny bruk av Schafteløkken, ble det i samarbeid med kommunens barnehagekontor også tatt initiativ til å etablere en heldagsbarnehage i den vestlige sidebygningen. Den åpnet 1. oktober 1988. Tori Cappelen var den første styreren. Jubileet ble blant annet markert i familiegudstjenesten i Frogner kirke søndag 3. juni med etterfølgende kirkekaffe i barnehagen.


Frognerhjemmet avvikles

FrognerhjemmetDet har kommet som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike, velfungerende og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.

Les mer om Frognerhjemmet her. (Og klikk gjerne på bildet for å se det større.)


Stillingen som daglig leder

Den 7. mai tiltrådte Jens Jørgen Lie det utlyste engasjementet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter. Han er 51 år, utdannet siviløkonom fra BI og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. Siden 2015 er han leder av Frogner bydelsutvalg for Høyre. I perioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Kristelig folkeparti. Han har erfaring fra menighetsråd. Stillingen ble ledig etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder 1. april for å begynne i Nordstrand og Ljan menigheter. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, har ikke ønsket å lyse den ut nå, men har i stedet valgt et vikariat for resten av 2018. Vikariatet har vært lyst ut internt blant ansatte i Kirkelig fellesråd og gjennom vikar- og bemanningsbyrået Adecco.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i treenighetstiden, som har grønn farge. Det er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-12.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2017.

Sist oppdatert: 14. 11. 2018