Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. DePrestene ringer eller sender SMS til dem som vi hører kan ha et ønske om det.t vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER mars-april

Gudstjenesteliste jan.-aug.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

KORONAVIRUSET OG FROGNER MENIGHET
Se samlet oversikt nedenfor.
Av oversikten framgår at alle gudstjenester og andre arrangementer er avlyst til og med påske. 
Preken 4. søndag i fastetiden
Tidl. prost Arne Sand skulle ha holdt prekenen i Frogner kirke søndag 29. mars. Den begynner slik:
Vi feirer siste søndag før påske, og da handler tekstene om det som skal skje i påsken. Fra gammelt er påsken kirkeårets store fest, ikke jula som vi har vent oss til, Jesu fødsel begynte kirken å feire først på 400-tallet.
Les hele prekenen.
Menighetsblad
Frogner menighet hadde i mange år et menighetsblad, Kastanjebladet. Det ble distribuert i postkassene rundt om i menigheten. Siste nummer utkom i 2004. I disse koronatider prøver menigheten å lage et enkelt menighetsblad / nyhetsskriv som kan sendes ut på e-post. Det første kom 27. mars og kan også leses her. Alle som ønsker det tilsendt til sin innboks, bes om å sende e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!
Fra prestene i Frogner (18. mars)

Kjære alle dere som har en tilhørighet til Frogner menighet!

Gudstjenester og aktiviteter i menigheten er avlyst. Det er krevende tid for mange. Nå må vi finne ut hvordan vi skal beholde fellesskapet vårt og ta vare på hverandre. Vi vet ikke helt hvordan vi skal gripe situasjonen an, for dette har ingen av oss vært med på før. Men det er bare å begynne, og så får vi finne ut av det underveis. Vi kan alle gjøre noe. Her er det bare spørsml om kreativitet.

Prestene ringer eller sender SMS til dem som vi hører kan ha et ønske om det. Kjenner du noen vi skulle kontaktet? Gi beskjed til en av prestene.

I tillegg til dette kommer det andakter og prekener her på nettsidene.

Hilsen prestene i Frogner

Andakter og prekener i Frogner etter at kirken ble stengt pga. koronaviruset
Torsdag 19. mars - Margunn Sandal
Søndag 22. mars - Margunn Sandal
Torsdag 26. mars - Margunn Sandal
Søndag 29. mars - Arne Sand
Tekstene foreligger også i utskriftsvennlige versjoner, med lenke dit fra hver av sidene.
Fasteaksjonen blir digital
Tradisjonen med Fasteaksjonen er gammel. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamling til Kirkens Nødhjelps arbeid. I dag er det den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. De siste årene har resultatet ligget på rundt 35 millioner kroner, omtrent en tredjedel av KNs årlige innsamlingsbudsjett. I mange menigheter, som i Frogner, er aksjonen knyttet til konfirmantarbeidet. For å hindre koronasmitte vil innsamlerne i år ikke komme på døra med bøsser. I år samles pengene derfor inn digitalt via:
► Vipps til 2426
► SMS med kodeord VANN til 2426 (dette trekker 200 kr. fra avsender)
► Betalingsfunksjon på fasteaksjonen.no
► Sosiale medier, og særlig facebook innsamlingsaksjoner
Les mer om Fasteaksjonen 2020.
Digitale fellesskap
kirken.no (Den norske kirkes sentrale nettsted) er det en egen seksjon om digitale fellesskap med blant annet disse oversiktssidene:
KORONAVIRUSET
Frogner menighet følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og sentralkirkelige organer. Foreløpig er følgende bestemt (oppdatert mandag 30. mars kl. 20.15):
 
Alle gudstjenester til og med påsken er avlyst.
Samlet for Frogner menighet:
Søndag 15. mars kl. 11.00
Torsdag 19. mars kl. 12.00
Søndag 22. mars kl. 11.00
Torsdag 26. mars kl. 17.00
Søndag 29. mars kl. 11.00
Torsdag 2. april kl. 12.00
Palmesøndag 5. april kl. 11.00
Skjærtorsdag 9. april kl. 19.00
(også suppemåltid og orgelresitasjon før gudstjenesten)
Langfredag 10. april kl. 11.00
Påskedag 12. april kl. 11.00
 
Prestene kan nås på telefon for samtale:
Sokneprest Margunn Sandal, tlf. 480 06 601
Sokneprest Rut Ugland, tlf. 909 61 531
Kapellan Arne Slørdahl, tlf. 959 93 487
Se hilsen fra prestene ovenfor.
 
Alle andre aktiviteter i menighetens regi er avlyst fram til og med påske (2. påskedag, 13. april). Det gjelder også undervisning og aktiviteter med konfirmantene. Når det gjelder fasteaksjonen 31. mars, har Kirkens Nødhjelp avlyst bøssebæring som innsamlingsform. Se ovenfor om digital innsamling. Menighetens årsmøte 22. mars er avlyst. Informasjon om ny dato vil komme. Det er egne regler for gravferd, vigsel og dåp. Her gjelder smittevernrådene som er gitt, og antallet deltakere er maks 50. Det må kunne holdes minst 2 meters avstand.
 
Frogner menighets barnehage stenges til og med påske (16. mars - 13. april).
 
Loppemarkedet på Frognerhjemmet 18.-19. april er utsatt. Ny dato kommer.
   
Endringer i det som hittil er bestemt om Frogner kirke og menighet, vil bli kunngjort her.
Følg også med på FHIs temaside om koronaviruset, og på Kirkerådets temaside om kirken og koronaviruset.


Når kirkene er stengt - tilbud på nettet

Biskop Atle Sommerfeldt, som er fungerende preses i Bispemøtet, skriver: "Vi trenger hverandre når livet blir utfordrende. Og vi trenger å vende oss til Gud i bønn. Nå er det begrensede muligheter for å samles i kirkene. Derfor vil vi oppfordre til å gjøre bruk av tilbudene på nettet." Les mer. 


Årsmelding 2019

Årsmeldingen for Frogner menighet foreligger nå og kan leses her. Det vil også være trykte eksemplarer lagt ut bak i kirken. Årsmeldingen vil bli behandlet på menighetens årsmøte.


Hva skjer

i Frogner menighet i siste del av mars og hele april? Se kalendersiden - med detaljert oversikt over hva som skulle ha foregått, og hva som er avlyst.

Også for vårsemesteret 2020 foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det er utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Dessuten kan det lastes ned her. 


Menighetens årsmøte

var i år planlagt til søndag 22. mars etter gudstjenesten. Gudstjenesten den dagen er avlyst på grunn av koronaviruset, det samme er andre arrangementer i menighetens regi til og med 29. mars, dermed også årsmøtet 22. mars. Nærmere beskjed om årsmøtet kommer senere.

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet."

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven. På møtet kan også andre saker settes på sakslisten.


Loppemarked

Frogner menighet hadde planlagt et stort loppemarked på Frognerhjemmet lørdag 18. april kl. 10-16 og søndag 19. april kl. 13-16. Åpen kafé. Arrangementet er nå utsatt.


Diakoni i Frogner menighet

Da det nye menighetsrådet 6. januar oppnevnte utvalg og komiteer for fireårsperioden, ble det også oppnevnt et diakoniutvalg. Leder av det er sokneprest Margunn Sandal. Les mer om hvem som ellers med, og om utvalgets mandat på diakonisiden. Der er det også en oversikt over hovedlinjene i det diakonale arbeidet tidligere i Frogner menighet.


"Middag og barnesang"

Torsdag 9. januar kl. 16.30-17.45 var det oppstart for "middag og barnesang" for hele familien i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Opplegget er særlig rettet mot barn i barnehagealder. "Middag og barnesang" finner sted hver torsdag unntatt siste torsdag i måneden. Sangen starter kl. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen er leder. På grunn av koronasituasjonen er "middag og barnesang" avlyst fra 12. mars og inntil videre.


Babysangen (nesten) hver fredag

Fredag 10. januar var første gang for babysangen dette semesteret. Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang de fleste fredager kl. 11.00, se plan for våren 2020. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).

På grunn av koronasituasjonen er babysangen avlyst fra 12. mars og inntil videre.


"Frogner Singers"

Koret ble startet i fjor høst, da under navnet Seniorkoret. Torsdag 9. januar kl. 10.30-12.00 hadde det sin første øvelse i år i Frogner kirkestue. Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Koret er mer enn et vanlig kor. Både sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. Påmelding tlf. 950 69 521 eller opera@online.no - og det er bare å møte opp. Åpent for alle!


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 31. 03. 2020

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i fastetiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen