Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER juni

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Torsdag 17. juni

  • 12.00 Hverdagsmesse i kirken. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
  • 13.00 Avreise fra kirken med taxi til gratis lunsj for de som er 65+. Frist for påmelding var 15. juni. Les mer.

Den nye stillingen som diakon eller prest med diakonale oppgaver for eldre i Frogner menighet

har vært utlyst med søknadsfrist 19. mai. Det foreligger 11 søknader. Se den offentlige søkerlisten.


Menighetsblad for juni (som e-post eller her) - og eldre utgaver på arkivsiden
Da "koronatiden" i 2020 la mye av menighetslivet i venteposisjon, begynte  Frogner menighet å utgi et enkelt menighetsblad månedlig på e-post. Det kan også leses her. Det nyeste nummeret kom 11. juni. De som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin egen innboks, kan sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet hittil, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten.

På arkivsiden er det også oversikt over alle de prekener og andakter som er skrevet av menighetens prester til de søndagene i 2020-2021 (våren 2020 også til noen torsdager) da planlagte gudstjenester i kirken eller kapellet har måttet avlyses på grunn av smittevernreglene. Se oversikten.


Ny diakoniplan

På sitt møte 7. juni 2021 vedtok menighetsrådet ny diakoniplan for Frogner menighet etter forslag fra diakoniutvalget. Den forrige var fra 2012. Les planen her. På det samme møtet ble Eirik Pettersen valgt til ny leder i diakoniutvalget etter Margunn Sandal. Les mer om diakoni og prioriteringer i tiden framover på diakonisiden.


Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge - treskulptur i Frogner kirke av Valentin KiellandPåskeaften, 3. april, var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Den betydningen bondegutten fra Rolvsøy har hatt for norsk kirke- og samfunnsliv er vanskelig å overvurdere. I tiden fra 1928 til 1939 var hans oldebarn, som også het Hans Nielsen Hauge, prest i Frogner menighet (kapellan til 1935, deretter sokneprest). Han var riktignok mest kjent som Hans Ording. Men hans fulle navn var Hans Nielsen Hauge Ording, og han selv brukte gjerne hele navnet. Han følte seg åndelig beslektet med Hans Nielsen Hauge og mente at Hauge var en større teolog enn man hadde regnet ham som. Ording satte i gang utgivelse av Hauges verker, men rakk ikke å fullføre før han døde i 1952, bare 67 år gammel. (Maleri av Laura Schultz.)

Hans Nielsen Hauge Ording, maleri av Laura SchultzSelv om han sluttet i Frogner for å bli professor i teologi ved Universitetet i Oslo, var årene i Frogner trolig den beste tiden av hans liv. Under krigen satt han kortvarig fengslet på Bredtvedt. Der tenkte han på sin oldefar som en gang eide den gården han så fra sitt cellevindu, og reflekterte over hans fangenskap og hvordan han kunne være så glad for å lide for Jesu skyld. Mye av den utsmykningen som preger Frogner kirke i dag, som de vakre glassmaleriene, ble til etter krigen og er nyere enn kirken selv. Av den utsmykningen som har vært der fra begynnelsen, hører imidlertid Valentin Kiellands treskulptur på gallerifronten av Hans Nielsen Hauge (øverst i teksten), avbildet med spade fra jordene i Østfold.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Den begynner etter pinse og strekker seg til adventstiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 15. 06. 2021