Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER februar

Gudstjenesteliste jan.-mars

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste
i Frogner kirke 23. februar kl. 11.00 er ved sokneprest Rut Ugland og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor medvirker under sin nye dirigent, Inger Øvrebø Uberg. Se hva koret synger. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Strategiseminar

Frogner menighetsråd avholddt strategiseminar på Gran fredag 14.-lørdag 15. februar.


Hva skjer

i Frogner menighet i februar? Se kalendersiden.

Også for vårsemesteret 2020 foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det er utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Dessuten kan det lastes ned her.


Menighetens årsmøte

holdes i år søndag 22. mars etter gudstjenesten. Innkalling med nærmere informasjon kommer senere.

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet."

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven. På møtet kan også andre saker settes på sakslisten.


"Middag og barnesang"

Torsdag 9. januar kl. 16.30-17.45 var det oppstart for "middag og barnesang" for hele familien i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Opplegget er særlig rettet mot barn i barnehagealder. "Middag og barnesang" finner sted hver torsdag unntatt siste torsdag i måneden. Sangen starter kl. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen er leder.


Babysangen (nesten) hver fredag

Fredag 10. januar var første gang for babysangen dette semesteret. Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang de fleste fredager kl. 11.00, se plan for våren 2020. I vinterferien er det ikke babysang (21. februar). Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).


"Frogner Singers"

Koret ble startet i fjor høst, da under navnet Seniorkoret. Torsdag 9. januar kl. 10.30-12.00 hadde det sin første øvelse i år i Frogner kirkestue. Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Koret er mer enn et vanlig kor. Både sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. Påmelding tlf. 950 69 521 eller opera@online.no - og det er bare å møte opp. Åpent for alle!


Ny menighetskonsulent

Etter at Ole Andreas Gjerull sluttet i stillingen som menighetskonsulent med et hovedansvar for Bygdøy menighet, men også med oppgaver for Frogner, har stillingen vært ubesatt flere måneder. Den 3. desember begynte Jørgen Christensen i stillingen. som nå er en 50 % stilling. Han har tidligere vært daglig leder i Sinsen menighet.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i åpenbaringstiden, som er tiden mellom jul og faste. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 20. 02. 2020