Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-aug.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2015

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT


Hva skjer

i Frogner menighet i slutten av august og hele september? Se kalendersiden.


Konserthøsten i Frogner kirke

begynner å ta form. Selv om en del opplysninger om enkelte av konsertene ennå mangler, bekrefter oppføringene på konsertsiden at det også i høst og i adventstiden blir et rikt tilbud i Frogner kirke. Dessuten kan det fortsatt bli kunngjort flere konserter.


BABYsang

I Frogner menighet har babysang vært et tilbud i mange år. Babysangen fortsetter i høst - fredager kl. 11.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Første gang var 26. august. Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres. Les mer om opplegget, og se datoliste for høsten (enkelte fredager er det ikke babysang).


Kåre Nordstoga får høy utmerkelse

Domkantor Kåre Nordstoga er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kirkemusikk. Hele det kirkemusikalske Norge gleder seg med ham! At han får en slik påskjønnelse for sitt kirkemusikalske virke, er ekstra gledelig for Frogner menighet, ikke bare fordi han bor i menigheten, men også fordi han helt siden det nåværende orgelprosjektet ble startet i 2000, har stilt opp som konsulent. Først var han det for menighetens orgelkomité, og da også Kirkelig fellesråd engasjerte seg og bevilget penger, fikk han vervet som offisiell konsulent for planlegging og gjennomføring av  prosjektet. Den formen for orgelarbeid er ikke like synlig utad som konserter eller CD-utgivelser, men grunnleggende viktig for at kirkemusikken skal ha gode livskår. Tildelingen av utmerkelsen skjer lørdag 3. september etter at Kåre Nordstoga først har spilt en av Domkirkens lørdagskonserter kl. 12.00 med verker av J.S. Bach (Preludium og fuge i D-dur), César Franck (Choral nr. 2 i h-moll), Oskar Lindberg (Gammal fäbodpsalm från Dalarne) og Alexandre Guilmant (Orgelsonate nr. 1 i d-moll). Entré kr. 100.


Nettbasert løsning for innmelding i Den norske kirke og utmelding av kirken

Fra 15. august 2016 er det mulig å melde seg inn i Den norske kirke og ut av den ved pålogging med elektronisk ID, f.eks. Bank-ID. Men det er fortsatt mulig å gjøre det på tradisjonell måte, enten man møter opp på menighetskontoret eller gjør det skriftlig med de nødvendige opplysninger. For enkelte situasjoner (gjelder særlig barns medlemskap eller kirketilhørighet) kan den elektroniske løsningen ikke brukes. Reglene for medlemskap er ikke endret. Les mer om medlemskap i Den norske kirke på egen side, der du goså finner lenke til pålogging for inn- og utmelding og sjekk av medlemskapsstatus, og lenke til skjemaer for de tilfellene det er aktuelt med skjema.


Ny styrer i barnehagen

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, har fått ny styrer. Det er Beate Skorstad, som i tillegg til annen yrkeserfaring tidligere også har vært ansatt som pedagogisk leder på Schafteløkken. Nå er hun tilbake som styrer. Les her hva hun kort forteller om seg selv.


Neste konfirmantkull

Årets konfirmasjon i Frogner finner sted søndag 18. september. Men allerede nå er forberedelsene til konfirmantåret 2017 i gang. En brosjyre om konfirmasjon er sendt i posten til alle folkeregistrerte 14-åringer. Noen kan dermed tro at de har fått brosjyren fordi de feilaktig er oppført som medlemmer i Den norske kirke. Men brosjyren er sendt ut uavhengig av kirkemedlemskap. Både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sender ut en slik brosjyre hvert år med samme tillatelse fra Skattedirektoratet/Folkeregisteret, slik det framkommer på baksiden av brosjyren. Brosjyrene skal gi informasjon til et eventuelt valg av konfirmasjon. Se brosjyren, og les mer om konfirmasjon i Frogner menighet.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oppdatert oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


Orgelkontrakten ble undertegnet 16. desember 2015

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielse vil bli planlagt til begynnelsen av 2018. Nærmere detaljer om tidsplanen for arbeidet blir offentliggjort senere. Og orgelinnsamlingen er fortsatt åpen. Les mer omutviklingen av orgelsaken på orgelsiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, den lengste perioden i kirkeåret, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Ordinære åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

  

For avtaler kan Frogner menighetskontor kontaktes på 23 62 90 62. For kirkelige handlinger kan Kirketorget kontaktes på 23 62 90 09.

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 28. 08. 2016