Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER aug.

Gudstjenesteliste jan-aug.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2017

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Konfirmantleir i Sverige

Bussavgang til konfirmantleir 2018Arne Slørdahl på vei til konfirmantleirFra mandag 13. til fredag 17. august er konfirmantene i Frogner på sommerleir på Åh stiftsgård i Sverige sammen med konfirmanter fra de andre menighetene i Oslo domprosti. Avreisen var med buss fra Frogner kirke mandag kl. 9. Kapellan Arne Slørdahl, som leder turen, ser fram til fine dager med konfirmantene på leir. Les mer om konfirmasjon i Frogner.
(Foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.)


Gudstjenester i Frogner kirke annenhver søndag i sommer

I likhet med de siste årene (fra og med 2013) er det gudstjeneste bare annenhver søndag i Frogner kirke i sommertiden. De øvrige søndagene henvises menigheten til Bygdøy kirke, der det er felles gudstjeneste for de to menighetene Bygdøy og Frogner de søndagene Frogner kirke ikke er i bruk. Det gjelder 1/7, 15/7, 29/7 og 12/8. Av kirkene i nærheten av Frogner har også Fagerborg og Skøyen et redusert gudstjenestetilbud i sommer. Uranienborg og Domkirken har derimot gudstjeneste alle søndager, også i sommertiden.


Hva skjer

i Frogner menighet i august? Se kalendersiden.


Konfirmasjon 2019

Konfirmasjonsdag for 2019 i Frogner kirke er nå bestemt til søndag 15. september. Innskrivningen skjer i Frogner kirkestue torsdag 18. oktober 2018 kl. 18.00. Les mer om konfirmasjon.


Menighetsbarnehagen 30 år

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, markerer i 2018 sitt 30-årsjubileum. Da menigheten i 1987 fikk midler av Oslo kommune til istandsetting og ny bruk av Schafteløkken, ble det i samarbeid med kommunens barnehagekontor også tatt initiativ til å etablere en heldagsbarnehage i den vestlige sidebygningen. Den åpnet 1. oktober 1988. Tori Cappelen var den første styreren. Jubileet ble blant annet markert i familiegudstjenesten i Frogner kirke søndag 3. juni med etterfølgende kirkekaffe i barnehagen.


Frognerhjemmet avvikles

FrognerhjemmetDet har kommet som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike, velfungerende og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.

Les mer om Frognerhjemmet her. (Og klikk gjerne på bildet for å se det større.)


Frivillighetsfest
Frivillighetsfesten som har vært varslet til 19. juni, er flyttet til torsdag 30. august kl. 18.00. Det blir først kveldsmesse i kirken og deretter servering og program.


Stillingen som daglig leder

Den 7. mai tiltrådte Jens Jørgen Lie det utlyste engasjementet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter. Han er 51 år, utdannet siviløkonom fra BI og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. Siden 2015 er han leder av Frogner bydelsutvalg for Høyre. I perioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Kristelig folkeparti. Han har erfaring fra menighetsråd. Stillingen ble ledig etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder 1. april for å begynne i Nordstrand og Ljan menigheter. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, har ikke ønsket å lyse den ut nå, men har i stedet valgt et vikariat for resten av 2018. Vikariatet har vært lyst ut internt blant ansatte i Kirkelig fellesråd og gjennom vikar- og bemanningsbyrået Adecco.


Kirketjener-vikar

Mens Maren Sundvall Platou har permisjon i stillingen som "søndags-kirketjener" med ansvar for to gudstjenester i måneden, vikarierer Luisa Fernanda Rodríque Campos. Vikariatet varer til august.


Prestenes sommerferie 2018

Prestene i Frogner og Bygdøy menigheter har sommerferie i følgende uker:

Margunn Sandal: 26-29 og 31
Rut Ugland: 29-33
Arne Slørdahl: 25, 27-30
Arne Sand (vikarprest i deltidsstilling): 26-28, 30-33


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i treenighetstiden, som har grønn farge. Det er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-12.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2017.

Sist oppdatert: 13. 08. 2018