Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER oktober

Gudstjenesteliste sept.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 25. oktober kl. 11.00 er ved kapellan Arne Slørdahl og vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Denne søndagen har et eget navn: Bots- og bønnedag. Gudstjenesten har en litt annen liturgi enn vanlig. Det er blant annet ikke dåp, nattverd eller ofring, og i stedet for den vanlige kirkebønnen (bønn for kirken og verden) brukes Litaniet (Kyrie eleison), slik som i fastetiden. Gudstjenesten vil også inneholde allment skriftemål. I likhet med forrige søndag er det heller ikke denne gangen kirkekaffe etter gudstjenesten.

Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.


Neste konsert

i Frogner kirke er søndag 25. oktober kl. 18.00 med Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Les mer.


Hva skjer

i Frogner menighet i oktober? Se kalendersiden.


Julaften i Frogner kirke

Selv om det fortsatt er en god stund til jul, fører smittevernhensyn (færre tilgjengelige sitteplasser i kirken) til at det må bli en annen ordning på gudstjenestene julaften enn i vanlige år. I år blir det derfor fire korte gudstjenester kl. 13, 14, 15 og 16. Det vil bli etablert en påmeldingsordning; detaljer om den blir bestemt og kunngjort senere. Se ellers gudstjenestelisten for oversikt over høstens gudstjenester (inkludert torsdagsgudstjenestene).


Torsdagsgudstjenester

Det er hverdagsmesse i Frogner menighet hver torsdag. Vanligvis finner den sted i kirkens vakre kapell kl. 12.00. Men én gang i måneden er tidspunktet kl. 17.00, og da holdes hverdagsmessen i kirken som en innledning til kveldsmat i Kirkestuen kl. 17.45 ("messe og mat"). Se gudstjenestelisten for en oversikt over alle gangene fram til jul.

Maksimum 20 til stede i kapellet (200 i kirken, 32 i kirkestuen) og minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.


Babysang

Høstens babysang på fredager kl. 11.00 foregår i høst i Frogner kirke, der det er større plass enn i Kirkestuen. Koronasituasjonen gjør også at det ikke vil være noe lunsjtilbud. Les mer om babysang.
Møt ikke opp dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, sprit hendene før du kommer inn. Alle vil måtte registrere seg med navn og telefonnummer. Hold ellers god avstand til andre.


Høstprogram

For samtlige planlagte aktiviteter og arrangementer i høstsemesteret 2020 foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Det kan lastes ned her som pdf-fil. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Gjeldende kirkelige smittevernregler fra 16. juni

Smittevernreglene for koronaviruset fra helsemyndighetene er fulgt opp og tilpasset kirkelige forhold i den gjeldende smittevernveiledningen fra Den norske kirke, som ble kunngjort 16. juni. Hovedprinsippene i de tidligere veiledningene er ført videre. En viktig nyhet er at maksimumstallet for deltakere i gudstjenester og andre arrangementer nå er hevet til 200, forutsatt at det er minst 1 meter avstand mellom personene (regelen om avstand gjelder ikke personer i samme husstand). For Frogner kirke vil maksimumstallet heretter være 200 (i tillegg til medvirkende), for Bygdøy kirke (som er mindre) er maksimumstallet fortsatt 50. Frogner kirkes kapell har 20 som maksimumstall. Det åpnes også for kirkekaffe under bestemte vilkår. Les en kortfattet orientering her, og se hele smittevernveiledningen her.


Frogner bydel overtar driften av Seniorsenteret

Frogner seniorsenter på Schafteløkken (i en av de mindre bygningene, ikke hovedhuset) har hittil vært drevet av Nasjonalforeningen. Lokalene har vært leid av Frogner menighet. Nasjonalforeningen ønsker ikke lenger å stå for driften og har sagt opp avtalen om det. På sitt møte tirsdag 16. juni vedtok Frogner bydelsutvalg at bydelen skal overta driften. Arbeidet med en virksomhetsoverdragelse fra dagens driver vil bli startet, og det vil bli forhandlet om en ny leiekontrakt med Frogner menighet. Av saksdokumentene til bydelsutvalget går det fram at det vil være avgjørende for bydelens overtakelse av driften at lokalene kan utvides, med andre ord at noe av menighetshuset (hovedhuset på Schafteløkken) kan inkluderes i leieavtalen. Det skal forhandles om dette etter sommeren.


Frogner-konfirmant 2021?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner er det undervisningsoppstart i januar, og konfirmasjonsdagen er søndag 19. september 2021. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2006 og som bor innen Frogner sokn, mottar i september en invitasjon til konfirmasjon 2021. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr fra i år av innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 24. 10. 2020

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som har grønn farge. Men enkelte søndager i denne tiden har sin egen farge. Blant dem er Bots- og bønnedag (i år 25. oktober), som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen