Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER august

Gudstjenesteliste aug-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Frogner kirkes kapell 80 år i dag

Frogner kirkes kapellMandag 21. august 1939, kort tid før andre verdenskrig brøt ut, ble Frogner kirkes kapell innviet. Biskop Eivind Berggrav kalte det i sin tale "menighetens lille kirkehjem". Sokneprest Hans Nielsen Hauge Ording regnes som kapellets "far" og var også viktig for innsamlingen av de midlene som måtte til. Han sluttet i Frogner måneden etter innvielsen for å bli professor i teologi. Johan Meyer d.y. var arkitekt. Han var aktiv i motstandsarbeidet under krigen (avlyttet telefonen til Gestapos hovedkvarter, sendte radiomeldinger til England, hjalp flyktninger i dekning og på flukt) og ble arrestert i desember 1944 og hardt torturert. På vei til nytt forhør julaften kastet han seg utfor trappen på politistasjonen og døde samme dag. Kapellets hovedutsmykning er altertavlen av Dagfin Werenskiold med nattverdmotiv - tenkt i det øyeblikket Jesus sier at en av dem rundt bordet skal forråde ham. Werenskiold er også kjent for bronsedørene i Oslo domkirke og relieffene i borggården til Oslo rådhus. Billedhuggeren Trygve Dammen har lagd døpefonten og utsmykket kapitélene. Hovedfeltene viser de tradisjonelle evangelistsymbolene. I hjørnene av kapellet har Dammen grepet tilbake til en gammel, kirkelig tradisjon om demonene som må være med og bygge Guds hus i verden. Orgelet er bygd av J.H. Jørgensens Orgelfabrik.

Da kapellet ble bygd, var hensikten flerdelt. Det skulle avlaste kirken, der det enkelte dager i 1930-årene kunne være opptil 10-12 vielser. Like viktig var det å skape et mer intimt rom enn den store kirken, et rom som skulle stå åpent hele dagen, fra kl. 8.15 til 20.00, for alle som søkte en stille stund. I forbindelse med de store høytidene ble det en periode også holdt morgenandakter, f.eks. i adventstiden, fra kl. 8.15 til 8.30, slik at folk kunne stikke innom på vei til arbeidet. Se egen side om kapellet med flere bilder. Klikk på det lille bildet øverst på denne siden for å se det større. Foto: Jardar Seim.

Kapellet er ikke det eneste forsamlingslokalet i denne delen av Oslo som fyller 80 år i disse dager. Bare to dager etter innvielsen av kapellet ble Gimle kino åpnet, en god nabo til Frogner kirke på den andre siden av Bygdøy allé.


Første hverdagsmesse

etter sommerferien er torsdag 22. august kl. 12.00 i Frogner kirkes kapell. Den er ved sokneprest Rut Ugland og organist Bjørn Kleppe.


Babysangen starter 30. august

Fredag formiddag kl. 11.00 er den faste tiden for babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Første gang i høst er 30. august. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne. Les mer.


Familiemiddag og barnesang

Også i høst blir det familiemiddag og barnesang på mange av torsdagene. Det foregår i Kirkestuen fra 16.30 til 17.45. Sangen starter kl. 17.15. Første gang er 5. september. Les mer.


Kormedvirkning i gudstjenester

På mange av gudstjenestene i Frogner kirke medvirker kor, eller det kan være andre musikalske innslag i tillegg til orgelmusikken. Første gang er søndag 25. august. Da er Frogner kammerkor med sin dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand med i gudstjenesten kl. 11.00. Se oversikt for hele høsten 2019.


Kirkevalget 2019

I september er det valg av nytt menighetsråd og av leke medlemmer til bispedømmerådet og dermed kirkemøtet. Valget avholdes søndag 8. september kl. 13-18 og mandag 9. september kl. 9-21, det vil si samtidig med kommunevalget. Stemmesteder for velgere i Frogner menighet er Oslo handelsgymnasium, Oslo bymuseum og Uranienborg skole (hvor den enkelte skal stemme, framgår av utsendt valgkort). Det er mulig å forhåndsstemme. Det kan skje lokalt i Frogner: 21. august kl. 16-18 på menighetskontoret, og 25. august kl. 12-14 i Kirkestuen. Det kan også skje i kapellet i Oslo domkirke mandager og onsdager kl. 10-14 og fredager kl. 16-18. Siste dag er 6. september. Det kirkelige manntallet for Frogner er utlagt til offentlig ettersyn på menighetskontoret i dets åpningstider fram til 1. september. Man kan bare få kjennskap til opplysninger om seg selv eller noen man har fått fullmakt fra. Til valget av menighetsråd i Frogner foreligger det én liste (se nedenfor). Det vil senere komme en presentasjon av kandidatene.


Kandidater til valg av nytt menighetsråd

Til kirkevalget 8.-9. september foreligger denne listen for valg av nytt menighetsråd i Frogner sokn:

  

1. Trond Arild Lidalen f. 1962
2. Sissel Nilsen, f. 1942
3. Kaare Framstad, f. 1963
4. Grethe M. Robertsen, f. 1943
5. Lars Gathe, f. 1950
6. Marit Olaug Østbye, f. 1948
7. Eirik Pettersen, f. 1975
8. Anne Marie Tønnessen, f. 1957
9. Einar Hammershaug, f. 1953
10. Siri Andresen, f. 1946
11. Mette Burkeland, f. 1975
12. Ada Spæren, f. 1962
13. Nina Elisabeth Saugstad, f. 1946

  

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valgperioden er fire år. I tillegg er sokneprest Margunn Sandal fast medlem. Les mer om menighetsrådet og dets oppgaver.

Nominasjonskomiteen har bestått av Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal, og ble oppnevnt av menighetsrådet 14. januar.


Neste møte

i Frogner menighetsråd er mandag 2. september.


Åpningstider Frogner menighetskontor høsten 2019

Mandag: 10-14

Tirsdag: 10-14

Onsdag: stengt

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 09.


Hyggetreff

Onsdag 21. august kl. 17.00 arragerer Det diakonale team, Frogner menighet, hyggetreff hos Arco kunstgalleri, Bygdøy allé 7. Påmelding innen 12. august. Les mer.


Hva skjer

i Frogner menighet i august? Se kalendersiden.


Prestenes sommerferie 2019

Prestene i Frogner og Bygdøy menigheter har sommerferie i følgende uker:

Margunn Sandal: 27-30 og 32
Rut Ugland: 29-33
Arne Slørdahl: 27-31


Gudstjenesteliste sommer og høst 2019

Det er nå lagt ut oversikt over gudstjenestene i Frogner kirke resten av året. Forandringer kan forekomme og blir lagt inn i gudstjenestelisten etter hvert.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Konfirmantinnskrivning høsten 2019

Innskrivning for nytt konfirmantkull skjer torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00 i Frogner kirkestue (ved siden av kirken). Konfirmasjonsdato for det nye kullet vil være 20. september 2020. Årets konfirmasjon finner sted søndag 15. september 2019.


Frogner menighetsråd og Frognerhjemmet (stiftelsen) - to MR-møter mai 2019

Menighetsrådet hadde møte mandag 6. mai kl. 18.00. Mest tid på møtet tok saken om stiftelsen "Frogner menighets hjem", som eide og drev Frognerhjemmet inntil det ble nedlagt ved årsskiftet. Etter at menighetsrådet høsten 2018 vedtok nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen, har saken vært til behandling i Stiftelsestilsynet for godkjenning, slik stiftelsesloven krever. Saken har vært oppe på flere møter i menighetsrådet, og var også egen sak på menighetsmøtet 7. april. Det er strenge vilkår for å endre en formålsbestemmelse for en stiftelse. Dermed har det blitt mye diskusjon om stiftelsesstyrets og menighetsrådets vedtak i høst om at den omdannede stiftelsens formål skal være "å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet". I de någjeldende vedtektene er bare "eldre" nevnt i formålsparagrafen. Etter en del korrespondanse har Stiftelsestilsynet i brev av 26. april uttalt at "slik saken står nå", ligger det an til at ønsket om å ta med "og andre" ikke vil bli godkjent på grunn av de strenge vilkårene for endring av formål. Menighetsrådets leder nevnte i debatten 6. mai at man enten kan godta Stiftelsestilsynets vurdering og sløyfe "og andre", eller man kan stå på det som tidligere er vedtatt, og anke saken ved et avslag fra tilsynet, en prosess som både kan være tidkrevende og usikker. Verken han eller andre i rådet gikk inn for det alternativet. Dermed ble det en ny behandling av vedtektene i styret for "Frogner menighets hjem" (og i styret for "Frognerhjemmets Velferdsfond", som skal oppheves og gå inn i den omdannede stiftelsen). Begge styrene gikk inn for at tillegget "og andre" ikke tas med i de nye vedtektene. Og på et ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd 21. mai vedtok rådet, som i de gjeldende vedtektene har myndigheten til å endre vedtektene, det samme. Deretter oversendes det nye vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning. 


Prestevikar april-juli

Kristian Lassen skal være vikarprest i Frogner og Bygdøy menigheter i 30 prosent stilling fra 1. april til 31. juli mens sokneprest Margunn Sandal har deltidspermisjon for å arbeide med kirkens kulturarvstrategi i regi av Kirkerådet.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider høsten 2019:

Mandag: 10-14

Tirsdag: 10-14

Onsdag: stengt

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 21. 08. 2019