Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste sept.-nov.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2015

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Velkommen til høsttakkefest!

Søndag 22. oktober kl. 11.00 har gudstjenesten form av høsttakkefest. Den holdes i Frogner menighets hus, Schafteløkken. (Kirken er stengt på grunn av oppussing og orgelinstallasjon.) Det er en familiegudstjeneste uten nattverd, men med dåp. Frogner menighets barnehage Schafteløkken medvirker. Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Margunn Sandal, og ved flygelet sitter Jardar Seim. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe og kirkesaft. Se også plakaten for gudstjenesten.


Installasjonen av orgelet i kirken er i full gang

Oktober 2017Oktober 2017Torsdag 5. oktober var den første av to containere fra Harrison & Harrison i Durham på plass utenfor Frogner kirke. I løpet av kort tid ble kirkerommet fylt av orgelpiper og mye teknisk utstyr som vindlader, luftkanaler, belger m.m. Monteringen i orgelhusene på orgelgalleriet utgjør neste fase. I forkant av dette er Frogner kirke pusset opp innvendig. Samtidig er det gjort omfattende arbeider med taket og det elektriske anlegget. Og den utvendige oppussingen fortsetter. Orgelet vil være ferdigtilt rett før jul og skal innvies søndag 4. februar 2018. Deretter følger to orgelfestuker med konserter; programmet vil snart bli offentliggjort. Se også  nettstedet til Harrison & Harrison om Frogner-orgelet, og orgelsiden her. (Foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.)


Hva skjer

i Frogner menighet i oktober? Se kalendersiden.


Åndelig veiledning

Gjennom hele kirkens historie har mennesker søkt etter en dypere relasjon til Gud. Åndelig veiledning kan gi hjelp til å be, til å leve nær Gud, oss selv og våre medmennesker. Les mer om et tilbud fra oktober 2017 om åndelig veiledning.


Kor på høstens gudstjenester

Se oppdatert oversikt over kormedvirkning på høstens gudstjenester, inkludert hva korene synger (forbehold om forandringer).


Gratulerer til Torshov kirke!

Torshov kirkeByrådets budsjettforslag for 2018 ble lagt fram 27. september. På budsjettet for kirker og trossamfunn er Torshov kirke en klar vinner. Det er foreslått en øremerket bevilgning på 30 millioner kroner til utvendig rehabilitering i 2018 og 25 millioner til innvendig rehabilitering i 2019 (i tillegg kommer momskompensasjon). I beløpet er det også forutsatt nytt orgel. Torshov kirke stod ferdig i 1958 og er av de kirkene som har et stort behov for rehabilitering. Vi gratulerer! På 2018-budsjettet foreslår byrådet dessuten at Kirkelig fellesråd får 20 millioner til rehabilitering av andre kirker (ikke øremerket). Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.


Innskrivning av konfirmanter 2018

Innskrivning av konfirmanter for 2018 skjer torsdag 2. november kl. 18-19 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Der blir det gitt informasjon om hva konfirmasjon er, om hvordan undervisningen blir lagt opp, om viktige datoer, om hva som kreves med mer. Se brevet som i disse dager sendes til 14-åringene i menigheten. Konfirmasjonsdato i 2018 er søndag 16. september. Programmet for konfirmasjonsåret 2018 er ikke klart ennå, men på konfirmasjonssiden kan du se programmet for 2017.


Frogner kirke mye stengt i høst - se hvor gudstjenestene flyttes

På grunn av rehabilitering og orgelarbeider er Frogner kirke stengt i store deler av 2017. I høst vil det bare være søndagsgudstjenester i kirken 3., 10. og 17. september (den siste er konfirmasjonen). Hverdagsgudstjenestene (torsdager) holdes i Frogner kirkestue. Søndagsgudstjenestene etter 17. september holdes forskjellige steder, se oversikt for perioden fra 24. september til 17. desember.

 

Planen for rehabilitering og orgelarbeider ser i hovedsak slik ut:

24. april - 6. mai: Demontering av orgel

8. mai - 28. august: Maling av kirkerommet

24. april - 1. november: Rehabilitering av tak og fasade

1. oktober - 17. desember: Montering av orgel

 

Stillingen i slutten av september 2017:

- Malingen av kirken (innvendig) er ferdig.

- Arbeidene med belysningen og montering av varmeovener er snart ferdige.

- Den utvendige oppussingen av tårnet er ferdig med nytt tak, nye tårnluker og utbedring av tårnet.

- Taket på kapellet bak kirken og oppussing av sørfasaden er i full gang.


Menighetskontoret

På grunn av oppussingen er Frogner kirke for tiden en byggeplass med stillaser og krav til sikkerhet for dem som ferdes der. Derfor må alle som skal besøke menighetskontoret eller noen som har sin kontorplass der, på forhånd gjøre avtale om besøk, slik at de kan bli møtt ute i Bygdøy allé og geleidet inn.  


Samarbeid mellom Frogner menighet og Ordo Crucis

Ordo Crucis (Korsets Orden) er et bønnefellesskap som ble startet i 1933 av bl.a. Hans Ording, som var sokneprest i Frogner. Opprinnelig bestod det av prester og teologiske studenter (menn), senere ble ordenen åpnet for lekmenn, kvinner og medlemmer fra andre kristne trossamfunn enn Den norske kirke. Ordenens medlemmer møtes til messe hver fredag morgen i Frogner kirkes kapell (i høst i Kirkestuen). Frogner menighet har invitert Ordo Crucis til et nærmere samarbeid, og kollegiet (styret) har takket ja. Les mer om dette. Ordenens leder (prior) er for tiden Arne Sand, som i høst er vikarprest i en 30 % stilling i Frogner og Bygdøy menigheter.


Videre på nettet

På siden Pekere fins det lenker til mange nettsteder som har å gjøre med kirkelige spørsmål og religion.


Flere måter å gi penger på

Fra desember 2014 har det vært mulig å delta i ofringen under søndagens gudstjeneste med SMS fra mobilen i stedet for å gi kontanter i offerkurven. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.

Du kan nå også gi med VIPPS: 29616.

Endelig minner vi om givertjenesten, der det foreligger et nytt skjema for innmelding, som er en enklere måte å gjøre det på enn tidligere. Les mer.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011. 


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som har grønn farge. Det er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Høsten2017:

På grunn av oppussingen er Frogner kirke er for tiden en byggeplass med stillaser og krav til sikkerhet for dem som ferdes der. Derfor må alle som skal besøke menighetskontoret eller noen som har sin kontorplass der, på forhånd gjøre avtale om besøk, slik at de kan bli møtt ute i Bygdøy allé og geleidet inn. 

 

Åpningstider, men besøk bare etter forhåndsavtale pga. sikkerhet på byggeplass:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

  

For avtaler kan Frogner menighetskontor kontaktes på 23 62 90 62. For kirkelige handlinger kan Kirketorget kontaktes på 23 62 90 09.

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 17. 10. 2017