Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER november

Gudstjenesteliste aug-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

  

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 17. november kl. 11.00 er ved sokneprest i Uranienborg, Sjur Isaksen, og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen medvirker, dirigent er Steffen Kammler. Se hva koret synger. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Fagdag

I etterkant av den messen som ordenen Ordo Crucis har fredag 15. november kl. 8.30 i Frogner kirkes kapell, har ordenen sin månedlige fagdag, som er åpen for alle i Frogner menighet. Den finner sted i Frogner kirkestue fra ca. kl. 9.00 til 10.30. Tore Laugerud taler om "Kirkens møte med den åndelige lengsel i vår tid. Å være kirke i dag."


Konsert: Schuberts messe i G-dur

Søndag 17. november kl. 19.00 er det konsert i Frogner kirke med Frogner kammerkor og solister. Domorganist Kåre Nordstoga deltar på orgel. Dirigent er Sindre Hugo Bjerkestrand. Les mer.


"Mot advent"

Vi nærmer oss adventtiden. Også i år blir det et arrangement kalt "Mot advent" i Frogner kirkes kapell. Dag og tid: lørdag 23. november kl. 15.00. Les mer.


Hva skjer

i Frogner menighet i november? Se kalendersiden.


Studiepermisjon
Kapellan Arne Slørdahl har studiepermisjon til 25. november.


Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Neste søknadsfrist er 15. november. Merk at fristen er noe tidligere i november enn den var i fjor. Les mer om hvordan man søker.


Gudstjeneste og førjulsmiddag

Torsdag 28. november blir det hverdagsmesse kl. 17.00 i Frogner kirke. Kl. 17.45 blir det i kirkestuen treretters førjulsmiddag og underholdning. Påmelding til kirkens kontor eller på e-post post.frogner.oslo@kirken.no innen fredag 22. november. Egenandel kr. 100,-. Arr.: Frogner menighet.


Nytt seniorkor på Frogner

Første øvelse var i Frogner kirkestue torsdag 17. oktober fra kl. 10.30 til 11.45 (fast øvingstid). Koret er mer enn et vanlig kor. Sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. I løpet av høsten lager vi en liten konsert. Koret er åpent for seniorer i alle aldre. "Kan du snakke, kan du synge..." Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Påmelding til ham på tlf. 95 06 95 21, eller e-post opera@online.no.


Kirkevalget 2019

Valg av nytt menighetsråd for Frogner og leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd fant sted 8.-9. september. Valgdeltakelsen til MR-valget i Frogner var 5,9 % (2015: 12,5 %). Ved BR-valget stemte 5,5 % av de stemmeberettigede i Frogner (2015: 14,3 %). For hele Oslo bispedømme: 9,6 % (2015: 14,3 %).

Valgresultatet for Frogner menighetsråd kan du se på en egen side. Valgresultatet for Oslo bispedømmeråd er å finne på bispedømmets nettsted.


Høstprogram for Frogner menighet

Også for dette halvåret foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken, i kirkestuen og på menighetskontoret. Det kan også lastes ned her. Vær oppmerksom på at redigeringen av det trykte programmet ble avsluttet i august, og det kan naturlig nok bli noen endringer etter hvert. Følg derfor med her på menighetens hjemmeside, der den månedlige kalendersiden blir oppdatert fortløpende, eller på oppslag i montrene utenfor kirken.


Frogner kirkes kapell 80 år

Frogner kirkes kapellMandag 21. august 1939, kort tid før andre verdenskrig brøt ut, ble Frogner kirkes kapell innviet. Biskop Eivind Berggrav kalte det i sin tale "menighetens lille kirkehjem". Sokneprest Hans Nielsen Hauge Ording regnes som kapellets "far" og var også viktig for innsamlingen av de midlene som måtte til. Han sluttet i Frogner måneden etter innvielsen for å bli professor i teologi. Johan Meyer d.y. var arkitekt. Han var aktiv i motstandsarbeidet under krigen (avlyttet telefonen til Gestapos hovedkvarter, sendte radiomeldinger til England, hjalp flyktninger i dekning og på flukt) og ble arrestert i desember 1944 og hardt torturert. På vei til nytt forhør julaften kastet han seg utfor trappen på politistasjonen og døde samme dag. Kapellets hovedutsmykning er altertavlen av Dagfin Werenskiold med nattverdmotiv - tenkt i det øyeblikket Jesus sier at en av dem rundt bordet skal forråde ham. Werenskiold er også kjent for bronsedørene i Oslo domkirke og relieffene i borggården til Oslo rådhus. Billedhuggeren Trygve Dammen har lagd døpefonten og utsmykket kapitélene. Hovedfeltene viser de tradisjonelle evangelistsymbolene. I hjørnene av kapellet har Dammen grepet tilbake til en gammel, kirkelig tradisjon om demonene som må være med og bygge Guds hus i verden. Orgelet er bygd av J.H. Jørgensens Orgelfabrik.

Da kapellet ble bygd, var hensikten flerdelt. Det skulle avlaste kirken, der det enkelte dager i 1930-årene kunne være opptil 10-12 vielser. Like viktig var det å skape et mer intimt rom enn den store kirken, et rom som skulle stå åpent hele dagen, fra kl. 8.15 til 20.00, for alle som søkte en stille stund. I forbindelse med de store høytidene ble det en periode også holdt morgenandakter, f.eks. i adventstiden, fra kl. 8.15 til 8.30, slik at folk kunne stikke innom på vei til arbeidet. Se egen side om kapellet med flere bilder. Klikk på det lille bildet øverst på denne siden for å se det større. Foto: Jardar Seim.

Kapellet er ikke det eneste forsamlingslokalet i denne delen av Oslo som fyller 80 år i disse dager. Bare to dager etter innvielsen av kapellet ble Gimle kino åpnet, en god nabo til Frogner kirke på den andre siden av Bygdøy allé.


2019: Stiftelsen "Frogner menighets diakonale stiftelse" har overtatt etter stiftelsen "Frogner menighets hjem"

Sykehjemmet Frognerhjemmet på Schafteløkken var eid av stiftelsen "Frogner menighets hjem". Da Frognerhjemmet ikke lenger var kvalifisert for en fortsatt driftsavtale med Oslo kommune, ble det satt i gang et arbeid for å reorganisere stiftelsen med tanke på den nye situasjonen. For det første ble stiftelsen søkt slått sammen med en annen og mindre stiftelse, "Frognerhjemmets Velferdsfond", for det andre skulle den sammenslåtte stiftelsen få et nytt navn, "Frogner menighets diakonale stiftelse". Etter behandling både i de opprinnelige stiftelsesstyrene og i menighetsrådet, flere runder med Stiftelsestilsynet og et betydelig lokalt engasjement, ble sammenslåingen med nye vedtekter og nytt navn godkjent av Stiftelsestilsynet 1. juli 2019. Stiftelsens nye formål er: "Stiftelses formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord." Det var spesielt utformingen av denne paragrafen som skapte diskusjon. Skulle det stå "eldre i Frogner menighet" eller "eldre og andre i Frogner menighet"? I de avsluttende rundene ble tillegget "og andre" droppet for å få sammenslåingen godkjent. Les vedtaksbrevet fra Stiftelsestilsynet her.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider høsten 2019:

Mandag: 10-14

Tirsdag: 10-14

Onsdag: stengt

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 14. 11. 2019