Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER mars

Gudstjenesteliste jan.-april

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen (eget nettsted)
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Givertjeneste

Strategiplan

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2015

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

 

AKTUELT

Ny rosende omtale av orgelet
"Det orgelet som står i Frogner kirke nå, er blitt et flott instrument." Slik innleder Sven Atle Johannesen sin omtale av det nye orgelet i siste nummer av "Orgelspeilet" (nr. 1, 2019), som utgis av Det norske orgelselskap. Johannesen redegjør for orgelets forhistorie og dets egenskaper og konkluderer slik: "I det hele framstår orgelet nå som et virkelig helstøpt instrument som Frogner kirke absolutt kan være stolt av!"


Hva skjer

i Frogner menighet i mars? Se kalendersiden.


Studenter i praksis

To studenter fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har for tiden menighetspraksis i Frogner som en del av studiet. Det er Jørgen Seines og Alexandros Johnsen. De er i sitt fjerde semester i studiet og skal være her i ukene 11-15, det vil si til midten av april. Sokneprest Margunn Sandal er veileder for dem. Senere i studiet har de to praksisperioder til, blant annet institusjonspraksis.


Prestevikar april-juli

Kristian Lassen skal være vikarprest i Frogner og Bygdøy menigheter i 30 prosent stilling fra 1. april til 31. juli mens sokneprest Margunn Sandal har deltidspermisjon for å arbeide med kirkens kulturarvstrategi i regi av Kirkerådet.


Diakonal strategi i Frogner menighet

En av sakene på menighetsrådets møte 14. januar var diakonal strategi for Frogner menighet. Den siste diakoniplanen som er vedtatt i menigheten, skriver seg fra 2012. En mindre gruppe hadde nå levert en innstilling med idéer og forslag, noen mer langsiktige som krever videre utredning, andre som handlet om hva rådet bør satse på i 2019 på det diakonale området. Les mer.


Kirkevalget 2019 - nominasjonskomité oppnevnt

I september skal det være kommune- og kirkevalg. (Og fylkestingsvalg for dem som bor utenfor Oslo.) Kirkevalget omfatter både valg til bispedømmeråd (og dermed kirkerådet) og menighetsråd. På sitt møte 14. januar oppnevnte menighetsrådet følgende nominasjonskomité for valg av nytt menighetsråd for Frogner: Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal.


Valg av nytt styre for stiftelsen Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet (Frogner menighets hjem) er som kjent nedlagt som sykehjem fra årsskiftet. Det er utarbeidet nye vedtekter for stiftelsen, som tar hensyn til den nye situasjonen, samtidig som det er søkt om at stiftelsen blir slått sammen med Frognerhjemmets velferdsfond. Og stiftelsen skal ikke lenger hete "Frogner menighets hjem", men "Frogner menighets diakonale stiftelse". De nye vedtektene ble vedtatt av menighetsrådet 8. oktober 2018, men var pr. 14. januar ennå ikke godkjent av Stiftelsestilsynet. Planen var at det skulle ha funnet sted før nyttår, slik at et nyvalgt styre kunne begynne å fungere så snart det var valgt av menighetsrådet. Saken var derfor ført opp på sakslisten til rådets møte 14. januar, og det ble da valgt et nytt styre, men med den begrensning at det ikke kan tiltre før Stiftelsestilsynet har godkjent de nye vedtektene. Med disse betingelsene ble følgende valgt til nytt styre: Harald Kringlebotn, Sissel Nilsen, Lars Gathe, Marianne Smith Magelie. I tillegg forutsetter de nye vedtektene at soknepresten er medlem av styret, slik det også har vært tidligere. Styret velger selv sin leder. Se også en redegjørelse av 31. oktober 2018 fra Frognerhjemmets siste daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret har vært oppnevnt av Frogner menighetsråd. Det er uklart hvordan bygningen skal brukes etter at sykehjemmet ble nedlagt. På møtet i menighetsrådet 14. januar ble det opplyst av rådets leder Trond Arild Lidalen og styreleder Lars Gathe at menigheten vil bli innbudt til et åpent møte for å diskutere det spørsmålet og komme med innspill til styret.


Vårprogram for Frogner menighet

Også for dette halvåret foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken, kirkestuen og på menighetskontoret. Det kan også lastes ned her. Vær oppmerksom på at redigeringen av det trykte programmet ble avsluttet før nyttår, og det kan naturlig nok bli noen endringer etter hvert. Følg derfor med her på menighetens hjemmeside, der den månedlige kalendersiden blir oppdatert fortløpende, eller på oppslag i montrene utenfor kirken.


Stillingen som daglig leder

Den 7. mai tiltrådte Jens Jørgen Lie det utlyste engasjementet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter. Han er 51 år, utdannet siviløkonom fra BI og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. Siden 2015 er han leder av Frogner bydelsutvalg for Høyre. I perioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Kristelig folkeparti. Han har erfaring fra menighetsråd. Stillingen ble ledig etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder 1. april for å begynne i Nordstrand og Ljan menigheter. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, har foreløpig ikke ønsket å lyse den ut, men har i stedet valgt et vikariat for resten av 2018, senere forlenget til utgangen av april 2019. Fra slutten av 2018 og ut perioden fungerer Jens Jørgen Lie samtidig som ambulerende daglig leder i Sentrum og St. Hanshaugen sokn (med kirkene Gamle Aker, Lovisenberg og Trefoldighetskirken). Faste dager der er mandag og onsdag, mens tirsdag og torsdag er for Frogner og Bygdøy. Fredager der hvor det trengs mest.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider  

Mandag: 10.00-12.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 25. 03. 2019

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i fastetiden. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen