Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-april

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen (eget nettsted)
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Strategiplan

Årsmelding 2015

Kirkevalget 2015

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Kirkestuen gjenåpnet

Gjenåpning av Frogner kirkestueFrogner kirkestue i Bygdøy allé 38 har vært stengt siden midten av januar på grunn av oppussing. På Maria budskapsdag, 26. mars, ble Kirkestuen tatt i bruk igjen under kirkekaffen etter festivalgudstjenesten. Sokneprest Rut Ugland erklærte Kirkestuen for gjenåpnet med snorklipp, og menighetsrådets leder Trond Arild Lidalen ledet samværet, der det vanket takk og godord til de involverte. Arkitekt Gro Lauvland (medlem av menighetsrådet) har hatt det faglige ansvaret for utformingen av lokalet og den nye innredningen. Lars Gathe (første varamedlem til menighetsrådet) har vært prosjektleder. Mildred Coppola er kirkestuevert. Inger Elisabeth Solem er daglig leder for Kirkestuen og Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Kirkestuen ble ervervet for menigheten i 1995 og var før det restaurantlokale. Oppussingen og nyinnredningen i 2017 er gjort mulig ved en storsinnet gave til dette formålet.


Åpent kapell i fastetiden

Fra askeonsdag (1. mars), som innleder fastetiden, og til påske er Frogner kirkes kapell åpent for stillhet, bønn og ettertanke fra kl. 10 til 15 alle hverdager (mandag-fredag). Det er utarbeidet en enkel liturgi for hver uke, som man kan følge om man vil. Da kapellet ble reist like før krigen (innviet høsten 1939), var en av tankene at det alltid skulle stå åpent "for enhver som søker en stille andaktsstund". Slik fungerte det under krigen og fram til 1950-årene. Med åpent kapell i fastetiden nærmer man seg den tradisjonen igjen.


Hva skjer

i Frogner menighet i mars? Se kalendersiden.


Demonteringen av orgelet er begynt

PedalklaviaturDen gamle spillepulten innvendigFørste skritt i demonteringen av det gamle orgelet skjedde 27. februar. Da ble pedalklaviaturet koplet fra lorgelet. Her er det fotografert i påvente av pakking for å sendes til England for tilpasning til det nye orgelet (gjenbruk). Også spillepulten er demontert og fjernet. Bildet til høyre viser litt av det innvendige da bakveggen var fjernet. Så skal gulvet på orgelgalleriet klargjøres. Rett etter påske kommer Harrison & Harrison for å demontere orgelpiper og tekniske deler fra orgelet og ta med det som skal bearbeides i England, dit. De største pipene blir ikke fraktet til England, men vil bli bearbeidet på et midlertidig orgelverksted på sidegalleriet i kirken, der benkene nå for en stor del er ryddet vekk. Samtidig er arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017. Før det skjer, vil kirken - takket være en testamentarisk gave - bli pusset opp innvendig og derfor være helt stengt deler av sommeren. Også taket skal rehabiliteres. Det finansieres av en stor bevilgning fra Kirkelig fellesråd, se nedenfor. Orgelinnvielsen er planlagt til første del av februar 2018. Da vil det digitale "vikarorgelet", som i februar ble plassert på sidegalleriet, være ferdig med jobben sin i Frogner kirke.

Foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.


Gledelig bevilgning til utbedring av taket på Frogner kirke

I flere måneder har det vært stillaser ved Frogner kirke. De ble satt opp i oktober etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett er i år på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som det derfor ikke kan bli gjort noe med nå. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det avsettes 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

Dette er godt nytt for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå lysner det. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken skal pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 blir et gledelig travelt år!


Konfirmasjon 2017

Årets konfirmantundervisning begynte torsdag 12. januar, og søndag 29. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i gudstjenesten kl. 11. De siste årene har konfirmantene vært på sommerleir i Stavern. I 2017 skal sommerleiren være i Sverige, nærmere bestemt på Åh Stiftsgård i nærheten av Uddevalla. Konfirmasjonen i Frogner kirke finner sted søndag 17. september. Arne Slørdahl er konfirmasjonsprest. Se planen for konfirmasjonsåret 2017.


Gudstjenester i Frogner kirke

Gudstjeneste Frogner kirkeHver søndag kl. 11 er det gudstjeneste i Frogner kirke. (Unntatt noen søndager om sommeren.) I tillegg er det hverdagsgudstjenester på torsdager, de fleste av dem i kirkens kapell. Se oversikt over gudstjenestene i kirken og kapellet fra januar til april.
(Klikk på bildet av kirken for å se det i større format. Foto: Jardar Seim.)


Flere måter å gi penger på

Fra desember 2014 har det vært mulig å delta i ofringen under søndagens gudstjeneste med SMS fra mobilen i stedet for å gi kontanter i offerkurven. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.

Du kan nå også gi med VIPPS: 29616.

Endelig minner vi om givertjenesten, der det foreligger et nytt skjema for innmelding, som er en enklere måte å gjøre det på enn tidligere. Les mer.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Ordinære åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

  

For avtaler kan Frogner menighetskontor kontaktes på 23 62 90 62. For kirkelige handlinger kan Kirketorget kontaktes på 23 62 90 09.

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 28. 03. 2017

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i fastetiden, som har fiolett farge. Det er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen