Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER desember

Gudstjenesteliste aug-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

 

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste
i Frogner kirke 8. desember kl. 11.00 er ved prestevikar Kristian Lassen og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Konserter før jul

Tradisjonen tro er det mange konserttilbud i Frogner kirke før jul. Se oversikt over dager, klokkeslett, medvirkende og billetter på konsertsiden.


Hva skjer

i Frogner menighet i desember og første halvdel av januar? Se kalendersiden.


Ny menighetskonsulent

Etter at Ole Andreas Gjerull sluttet i stillingen som menighetskonsulent med et hovedansvar for Bygdøy menighet, men også med oppgaver for Frogner, har stillingen vært ubesatt flere måneder. Den 3. desember begynte Jørgen Christensen i stillingen. som nå er en 50 % stilling. Han har hittil vært daglig leder i Sinsen menighet.


Seniorkor

Første øvelse var i Frogner kirkestue torsdag 17. oktober fra kl. 10.30 til 11.45 (fast øvingstid). Koret er mer enn et vanlig kor. Sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. I løpet av høsten lager vi en liten konsert. Koret er åpent for seniorer i alle aldre. "Kan du snakke, kan du synge..." Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Påmelding til ham på tlf. 95 06 95 21, eller e-post opera@online.no.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider høsten 2019  

Mandag: 10-14

Tirsdag: 10-14

Onsdag: stengt

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 05. 12. 2019

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i adventstiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen