Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER des.

Gudstjenesteliste sept.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

Alle innendørs arrangementer (gudstjenester, konserter og annet) i Frogner kirke og menighet er AVLYST fram til 14. desember grunnet forlengelsen av de strenge smitteverntiltakene i Oslo 


Desember i Frogner kirke og menighet
blir annerledes enn i vanlige år. På kalendersiden kan du se hva som fortsatt står på programmet, men også hva som har måttet avlyses - og hva som er kommet til av nytt.


Frogner menighetsråd

holder sitt neste møte mandag 7. desember kl. 18.00 digitalt på Zoom. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene (foreløpig bare 68/20 og 69/20). Det vil komme informasjon om hvordan man som publikum kan følge møtet. (Menighetsrådets møter er åpne dersom det ikke i bestemte saker gjøres vedtak om noe annet.)


Ledige stillinger i Oslo-menigheter

Det er ingen ledige stillinger i Frogner menighet nå. Men vi gjør lilkevel oppmerksom på noen ledige stillinger i andre menigheter. Det er stilling ledig som daglig leder i tre menigheter (Voksen, St. Hanshaugen og Manglerud), ett vikariat som daglig leder (Uranienborg: to år med mulighet for forlengelse). Dessuten er noen diakonstillinger ledige: én stilling i Paulus/Sofienberg menighet, én stilling som ungdomsdiakon i Nordstrand, og én stilling i 80 % som gatediakon for ungdom. Alle stillingene har søknadsfrist 15. desember. Se utlysningene her.


Menighetsblad for november (som e-post) - og eldre utgaver på arkivsiden
Frogner menighet hadde i mange år et menighetsblad, Kastanjebladet. Det ble distribuert i postkassene rundt om i menigheten. Siste nummer utkom i 2004. I disse koronatider har menigheten begynt å utgi et enkelt menighetsblad / nyhetsskriv som distribueres på e-post til dem som ønsker det. Det første kom 27. mars. Det foreløpig siste kom 13. november og kan også leses her. Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt, bes om å sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet i år, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten. På arkivsiden er det også oversikt over alle de prekener og andakter som er skrevet av menighetens prester til de dagene i 2020 da planlagte gudstjenester i kirken eller kapellet måtte avlyses på grunn av smittevernreglene. Se oversikten.


Åpen kirke

Fra og med 19. november vil det være åpen kirke torsdager kl. 16-18 og søndager kl. 12-16. Ta kontakt med daglig leder Jens Jørgen Lie om du ønsker å være vakt.


Helgeringing

Lørdager kl. 17.00 blir det helgeringing med kirkeklokkene.


Avlysninger

På grunn av de nye, strenge smittevernreglene for Oslo, som ble forlenget 26. november, er alle gudstjenester og andre arrangementer avlyst fra og med tirsdag 10. november til og med mandag 14. desember. Det er unntak for aktiviteter for barn og unge, (vurderes i hvert enkelt tilfelle). Babysang regnes som voksenarrangement og er derfor avlyst i november. Se ellers kalendersiden om de enkelte arrangementene i menigheten. Bisettelser kan avholdes med inntil 50 til stede. Dåp kan gjennomføres dersom bare foreldre og faddere er med, vielser hvis kun brudepar og forlovere er til stede. 


Hva skjer

i Frogner menighet i november? Se kalendersiden. Det som står der, er oppdatert i forhold til informasjonen i menighetens trykte høstkalender og blir fortløpende oppdatert ut fra koronasituasjonen.


Ikke bestemt hvordan julen blir i Frogner kirke i år

Selv om det fortsatt er en god stund til jul, fører smittevernhensyn (færre tilgjengelige sitteplasser i kirken) til at det må bli en annen ordning på gudstjenestene julaften enn i vanlige år. Foreløpig er det bestemt at det blir fire korte gudstjenester kl. 13, 14, 15 og 16. Det kan blir forandret ut fra smittesituasjonen pr. 1. desember. Det planlegges etablert en påmeldingsordning til gudstjenestene julaften; detaljer om den blir bestemt og kunngjort senere. Se ellers gudstjenestelisten for oversikt over høstens gudstjenester (inkludert torsdagsgudstjenestene).


Frogner-konfirmant 2021?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner er det undervisningsoppstart i januar, og konfirmasjonsdagen er søndag 19. september 2021. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2006 og som bor innen Frogner sokn, mottar i september en invitasjon til konfirmasjon 2021. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr fra i år av innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 01. 12. 2020

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i adventstiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen