Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER april-mai

►Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Trosopplæring
-
Konfirmasjon

Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Givertjeneste

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Kirkevalget 2015

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

 

Hva skjer

i Frogner menighet i april og mai? Se kalendersiden.


Kor i gudstjenestene

I søndagsgudstjenestene i Frogner kirke medvirker det ofte kor. Menigheten har faste avtaler med to kor: Frogner kammerkor synger på åtte gudstjenester hvert år, Cæciliaforeningen på fire. Men også andre kor deltar, uten at det ligger faste avtaler til grunn. En oversikt over kordeltakelse og andre kunstneriske innslag i gudstjenestene er å finne på siden korgudstj. Der kan du også se hvilke verk som er blitt framført på de enkelte gudstjenestene. Som regel vil disse opplysningene være lagt ut på forhånd. På korsiden er det linker tilbake til 2003. De første årene står det bare oppført hvilke kor som sang på bestemte søndager, fra 2010 er det også opplysninger om hva som ble sunget.


Frogner kammerkor

søker ny dirigent. Kristin Groven Holmboe, som har vært korets dirigent siden 1999, avslutter nå sitt engasjement. Koret øver hver tirsdag i Frogner kirke og medvirker på åtte gudstjenester i året. Stillingen er ledig fra 15. august 2018. Se utlysningen.


Studiepermisjon

Sokneprest Margunn Sandal har studiepermisjon i mai måned.


Torsdagsklubben opphører

Torsdagsklubben, en aktivitetsklubb for barn fra 3 til 6 år, er nedlagt fra april, i alle fall fram til høsten. Den vil da muligens gjenoppstå som en form for barnesang som tar opp tråden etter babysang. Merk for øvrig at det ikke blir babysang på to av de fredagene det tidligere er annonsert babysang, det gjelder 11. og 18. mai.


Menighetens årsmøte

ble holdt søndag 8. april i Kirkestuen etter gudstjenesten. Menighetsrådets leder, Trond Arild Lidalen, opplyste at den versjonen av årsmeldingen som hadde vært mangfoldiggjort på papir og ligget ute på hjemmesiden, ikke hadde vært ferdig korrekturlest når det gjaldt "Menighetsrådets beretning" på side 2-3. Det er nå gjort, og den fullstendige utgaven av årsmeldingen med de siste korreksjonene kan leses her. Linker til årsmeldinger fra tidligere år (fra 2004 og utover) er å finne på arkivsiden.


Stillingen som daglig leder:
Kirkelig fellesråd ønsker vikar for resten av 2018

Thomas Ekeberg-Andersen, som har vært daglig leder (menighetsforvalter) i Frogner og Bygdøy menigheter siden 1. august 2012, sluttet 1. april i stillingen for å gå over i en tilsvarende stilling i Nordstrand og Ljan menigheter. Ole Andreas Gjerull, som er menighetskonsulent for Bygdøy med administrative oppgaver også for Frogner, har inntil videre ansvaret på menighetskontoret for begge menigheter. Han vil være til stede tirsdag-fredag. Som deltidsvikar til slutten av april fungerer Asta Johnsen, som er menighetssekretær i Torshov/Lilleborg menighet. Hun vil være i Frogner mandag og onsdag. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, unnlater å lyse den ut nå. I stedet har de utlyst et vikariat som daglig leder / kontorleder for resten av år 2018. Vikariatet lyses ut internt blant ansatte i Kirkelig fellesråd og gjennom vikar- og bemanningsbyrået Adecco. Se utlysningen. Søknadsfristen var 9. april.


NMS med gjenbruksbutikk og kafé på Solli plass

IGJEN - NMS gjenbruksbutikk IGJEN - NMS gjenbruksbutikk IGJEN - NMS gjenbruksbutikk

Du har kanskje lagt merke til et skilt med IGJEN på det gamle lysverkbygget (nå bydelsforvaltningen) i Sommerrogata på Solli plass. NMS står for Det Norske Misjonsselskap, og denne butikken er en av flere rundt i landet der NMS går nye veier for å få inntekter - samtidig som gode og brukbare møbler, serviser, bøker og mye annet kan få et nytt liv. Prisene er rimelige, det er mange muligheter til å gjøre små kupp - og samtidig støtte en god sak. Butikken med en liten kafé er åpen tirsdag-fredag kl. 11-19, lørdag kl. 11-16. "Igjen" har også bruk for frivillige som kan sette av litt tid til å hjelpe til. (Klikk på bildene for å se dem større. Foto: Jardar Seim.)


Videre på nettet

På siden Pekere fins det lenker til mange nettsteder som har å gjøre med kirkelige spørsmål og religion.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Fra påskenatt er vi inne i påsketiden, som har hvit farge. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Åpningstider (sist endret februar 2018)

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2016.

Sist oppdatert: 23.04.2018


Til toppen