Velg ønsket side:

 

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 
   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

►nederst på siden

HVA SKJER?

►Kalender mai-juni

►Gudstjenesteliste jan.-aug.

►Salmer i søndagens gudstjeneste
►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

►Høymesseliturgien

►Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken

Orgel
Kapellet
Frognerhjemmet
Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
Musikk

Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet

►Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Givertjeneste

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Kirkevalget 2015

►Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Hva skjer

i Frogner menighet i siste del av mai og hele juni? Se kalendersiden.


Kulturaften på Frognerhjemmet

Torsdag 24. mai kl. 17.30 arrangerer Frognerhjemmets Venner kulturaften på Frognerhjemmet. Medvirkende er Madelene Berg, fiolin, Sofia Berg, piano, og skuespiller Anitra T. Eriksen. Utlodning. Avslutning ved vikarprest Arne Sand.


Tur til Blaafarveværket

"Det diakonale team" i Frogner menighet innbyr til tur til Blaafarveværket 7. juni med avreise kl. 11.00 fra Frogner kirke. Egenandel er kr. 150, og påmeldingsfristen er 1. juni (bindende påmelding). Les mer.


Frognerhjemmet avvikles

FrognerhjemmetDet har kommet som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike, velfungerende og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe. Redegjørelsen er samtidig sakspapir til behandling på menighetsrådets møte tirsdag 8. mai kl. 18 i Frogner kirkestue.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.

Les mer om Frognerhjemmet her. (Og klikk gjerne på bildet for å se det større.)


Aftenposten og Dagsavisen med store oppslag 9. mai om Frognerhjemmet

Aftenposten 9. mai 2018 om FrognerhjemmetDagsavisen om Frognerhjemmet mai 2018Nyheten om at Frognerhjemmet skal avvikles (se nedenfor) fordi kommunens anbudsbetingelser utelukker Frognerhjemmet fra ny driftsavtale, har skapt stor oppmerksomhet, ikke bare på sosiale medier, men også i dagspressen. Aftenposten for 9. mai har et flere siders oppslag om saken, der følgende uttaler seg: institusjonssjef Lisbet Sørgjerd, styreleder Lars Gathe, Grethe Robertsen i Frognerhjemmets Venner, leder i bystyrets helse- og sosialkomité, James Stove Lorentzen, nestleder i Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen, og områdedirektør i sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli. På nettet er reportasjen bare tilgjengelig for abonnenter. (Men avbildningen her av presentasjonen kan sees større ved å klikke på den.) Dagsavisen har et helsides oppslag, der institusjonssjef Lisbet Sørgjerd og byråd for eldre, Tone Tellevik Dahl, uttaler seg. Dagsavisens oppslag ligger ikke bak betalingsmur og kan leses her.

(Tilleggstekst 18. mai:) Frognerhjemmet er ikke alene om å bli vraket på grunn av manglende bad til alle rom. I Dagsavisen 18. mai er det en lengre reportasje om Eugene HAnssens aldershjem (en litt annen type hjem enn Frognerhjemmet) som etter nesten 90års drift skal nedlegges i sommer, til protester fra beboere, bestyrer og tilsynslege.


Stillingen som daglig leder

Den 7. mai tiltrådte Jens Jørgen Lie det utlyste engasjementet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter. Han er 51 år, utdannet siviløkonom fra BI og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. Siden 2015 er han leder av Frogner bydelsutvalg for Høyre. I perioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Kristelig folkeparti. Han har erfaring fra menighetsråd. Stillingen ble ledig etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder 1. april for å begynne i Nordstrand og Ljan menigheter. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, har ikke ønsket å lyse den ut nå, men har i stedet valgt et vikariat for resten av 2018. Vikariatet har vært lyst ut internt blant ansatte i Kirkelig fellesråd og gjennom vikar- og bemanningsbyrået Adecco.


Kirketjener-vikar

Mens Maren Sundvall Platou har permisjon i stillingen som "søndags-kirketjener" med ansvar for to gudstjenester i måneden, vikarierer Luisa Fernanda Rodríque Campos. Vikariatet varer til august.


Studiepermisjon

Sokneprest Margunn Sandal har studiepermisjon i mai måned.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider (sist endret februar 2018):

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken,  bortsett fra to plasser reservert for bevegelseshemmede, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2017.

Sist oppdatert: 21. 05. 2018

HVORFOR RØD FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Pinsen har rød farge. Den røde fargen er Åndens og Kirkens, blodets og martyriets farge.

Les mer om kirkeåret

       

Til toppen