Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER mai

►Gudstjenesteliste jan-juli

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Trosopplæring
-
Konfirmasjon

Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2015

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

 

Hva skjer

i Frogner menighet i mai? Se kalendersiden.


Menighetstur til Skredsvigs kunstnerhjem

Kulturutvalget planlegger menighetstur til Hagan, Skredsvigs kunstnerhjem i Eggedal, lørdag 15. juni. Les mer.


Legatmidler
Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Neste søknadsfrist er 10. juni. Les mer.

Konfirmantinnskrivning høsten 2019

Innskrivning for nytt konfirmantkull skjer torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00 i Frogner kirkestue (ved siden av kirken). Konfirmasjonsdato for det nye kullet vil være 20. september 2020. Årets konfirmasjon finner sted søndag 15. september 2019.


Frogner menighetsråd og Frognerhjemmet (stiftelsen)

Menighetsrådet hadde møte mandag 6. mai kl. 18.00. Mest tid på møtet tok saken om stiftelsen "Frogner menighets hjem", som eide og drev Frognerhjemmet inntil det ble nedlagt ved årsskiftet. Etter at menighetsrådet høsten 2018 vedtok nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen, har saken vært til behandling i Stiftelsestilsynet for godkjenning, slik stiftelsesloven krever. Saken har vært oppe på flere møter i menighetsrådet, og var også egen sak på menighetsmøtet 7. april. Det er strenge vilkår for å endre en formålsbestemmelse for en stiftelse. Dermed har det blitt mye diskusjon om stiftelsesstyrets og menighetsrådets vedtak i høst om at den omdannede stiftelsens formål skal være "å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet". I de någjeldende vedtektene er bare "eldre" nevnt i formålsparagrafen. Etter en del korrespondanse har Stiftelsestilsynet i brev av 26. april uttalt at "slik saken står nå", ligger det an til at ønsket om å ta med "og andre" ikke vil bli godkjent på grunn av de strenge vilkårene for endring av formål. Menighetsrådets leder nevnte i debatten 6. mai at man enten kan godta Stiftelsestilsynets vurdering og sløyfe "og andre", eller man kan stå på det som tidligere er vedtatt, og anke saken ved et avslag fra tilsynet, en prosess som både kan være tidkrevende og usikker. Verken han eller andre i rådet gikk inn for det alternativet. Dermed ble det en ny behandling av vedtektene i styret for "Frogner menighets hjem" (og i styret for "Frognerhjemmets Velferdsfond", som skal oppheves og gå inn i den omdannede stiftelsen). Begge styrene gikk inn for at tillegget "og andre" ikke tas med i de nye vedtgektene. Og på et ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd 21. mai vedtok rådet, som i de gjeldende vedtektene har myndigheten til å endre vedtektene, det samme. Deretter oversendes det nye vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning. 


Jens Jørgen Lie tilsatt som daglig leder

Da Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter 1. april 2018, ble ikke stillingen utlyst. På grunn av arbeidet med omstillinger i Oslo-menighetene valgte Kirkelig fellesråd, som har arbeidsgiveransvaret, å utlyse et vikariat. Fra 7. mai 2018 har Jens Jørgen Lie vikariert i stillingen. Fra 1. mai 2019 er han fast ansatt som daglig leder i de to menighetene. I deler av tiden som vikar i Frogner/Bygdøy har han også hatt daglig leder-oppgaver i Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Fram til nyttår vil han fortsatt ha enkelte prosjektoppgaver der i forbindelse med omorganiseringen hvor Trefoldighet skal inngå i et nytt sokn sammen med Domkirken.


Kirkevalget 2019 - nominasjonskomiteens arbeid

I september skal det være kommune- og kirkevalg. (Og fylkestingsvalg for dem som bor utenfor Oslo.) Kirkevalget omfatter både valg til bispedømmeråd (og dermed kirkerådet) og menighetsråd. På sitt møte 14. januar oppnevnte menighetsrådet følgende nominasjonskomité for valg av nytt menighetsråd for Frogner: Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal. Komitéens foreløpige forslag (foreløpig fordi et par navn mangler) ble lagt fram til formell godkjenning (om kandidatene bor i soknet og er medlemmer av Den norske kirke) på menighetsrådets møte 8. april. Se sakspapir med navneliste.


Kunst og kjærlighet i barnehagen

Bente Larsener noe av det som den nye styreren av Frogner menighets barnehage, Bente Larsen, brenner for. Hun begynte på Schafteløkken i november 2018. Les intervju med henne og få et inntrykk av hva hun legger vekt på i sitt arbeid. Hun forteller blant annet at hun ikke synes det er tungvint eller upraktisk å drive barnehage i en gammel bygning. For hun er fascinert både av barn og gamle bygninger.


Konfirmant i 2020?

Konfirmantåret 2019 er i full gang med jevnlig undervisning og med konfirmasjon i september. Samtidig er det noen som begynner å tenke på konfirmasjon i 2020. Kirkerådet sender i disse dager ut brosjyren "Konfirmant 2020" til 14-åringer (de som er født i 2005) med informasjon om og invitasjon til å være konfirmant i 2020. Les mer.


Ny rosende omtale av orgelet
"Det orgelet som står i Frogner kirke nå, er blitt et flott instrument." Slik innleder Sven Atle Johannesen sin omtale av det nye orgelet i siste nummer av "Orgelspeilet" (nr. 1, 2019), som utgis av Det norske orgelselskap. Johannesen redegjør for orgelets forhistorie og dets egenskaper og konkluderer slik: "I det hele framstår orgelet nå som et virkelig helstøpt instrument som Frogner kirke absolutt kan være stolt av!"


Prestevikar april-juli

Kristian Lassen skal være vikarprest i Frogner og Bygdøy menigheter i 30 prosent stilling fra 1. april til 31. juli mens sokneprest Margunn Sandal har deltidspermisjon for å arbeide med kirkens kulturarvstrategi i regi av Kirkerådet.


Diakonal strategi i Frogner menighet

En av sakene på menighetsrådets møte 14. januar var diakonal strategi for Frogner menighet. Den siste diakoniplanen som er vedtatt i menigheten, skriver seg fra 2012. En mindre gruppe hadde nå levert en innstilling med idéer og forslag, noen mer langsiktige som krever videre utredning, andre som handlet om hva rådet bør satse på i 2019 på det diakonale området. Les mer.


Vårprogram for Frogner menighet

Også for dette halvåret foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken, kirkestuen og på menighetskontoret. Det kan også lastes ned her. Vær oppmerksom på at redigeringen av det trykte programmet ble avsluttet før nyttår, og det kan naturlig nok bli noen endringer etter hvert. Følg derfor med her på menighetens hjemmeside, der den månedlige kalendersiden blir oppdatert fortløpende, eller på oppslag i montrene utenfor kirken.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Fra påskenatt er vi inne i påsketiden med hvit farge. Den hvite fargen er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Åpningstider (sist endret februar 2018)

Mandag: 10.00-12.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018 (side 29).

Sist oppdatert: 22.05.2019


Til toppen