Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER mai

Gudstjenesteliste jan.-mai

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

 Trykt halvårsprogram våren 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

Søndag 9. mai: Ingen gudstjeneste, men åpen kirke, orgelmusikk og lese-preken

Også søndag 9. mai er gudstjenesten i Frogner kirke kl. 11 avlyst på grunn av de strenge smittereglene i Oslo. Men det vil være åpen kirke kl. 11-13 (maks 10 om gangen i kirken utenom de medvirkende), der sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe er med. Mulighet for nattverd ved henvendelse til presten. Du kan lese en preken av Rut Ugland; den er lagt ut ved inngangen, eller kan leses her. Og du kan tenne et lys. Lørdag kl. 17.00 ringer kirkens klokker helgen inn.


Diakonal stilling ledig i Frogner menighet

Det er ledig en fast stilling i 100 % som diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet. Søknadsfrist er 19. mai. Les mer.


Menighetsblad for april (som e-post eller her) - og eldre utgaver på arkivsiden
Frogner menighet begynte i koronaåret 2020 å utgi et enkelt menighetsblad som distribueres på e-post til dem som ønsker det. Det første kom 27. mars 2020. Det siste kom 14. april 2021 og kan også leses her. Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt, bes om å sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet hittil, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten.

På arkivsiden er det også oversikt over alle de prekener og andakter som er skrevet av menighetens prester til de søndagene i 2020-2021 (våren 2020 også til noen torsdager) da planlagte gudstjenester i kirken eller kapellet har måttet avlyses på grunn av smittevernreglene. Se oversikten.


Digitale foredrag om kulturarv og kirkebygg

I disse koronatider, som er magre på så mye, også på kulturfeltet, foreslår Kulturutvalget at du kan ta en titt på fire digitale foredrag som ble presentert på det digitalt avholdte årsmøtet i Norske Kirkeakademier, der Kulturutvalget er medlem. Les mer.


Forslag til ny diakoniplan

Diakoniutvalget har utarbeidet forslag til ny diakoniplan gjeldende fra 2021. Den ble behandlet første gang i menighetsrådet på dets digitale møte mandag 12. april. Rådet har bedt om innspill fra menigheten innen 28. april før planen vedtas endelig. Meningen var å behandle den ferdig på menighetsrådets møte 3. mai. Men saken ble utsatt fordi diakoniutvalget trengte mer tid til å bearbeide planen etter innkomne uttalelser. Les forslaget til diakoniplan (versjonen før saken ble utsatt).


Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge - treskulptur i Frogner kirke av Valentin KiellandPåskeaften, 3. april, var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Den betydningen bondegutten fra Rolvsøy har hatt for norsk kirke- og samfunnsliv er vanskelig å overvurdere. I tiden fra 1928 til 1939 var hans oldebarn, som også het Hans Nielsen Hauge, prest i Frogner menighet (kapellan til 1935, deretter sokneprest). Han var riktignok mest kjent som Hans Ording. Men hans fulle navn var Hans Nielsen Hauge Ording, og han selv brukte gjerne hele navnet. Han følte seg åndelig beslektet med Hans Nielsen Hauge og mente at Hauge var en større teolog enn man hadde regnet ham som. Ording satte i gang utgivelse av Hauges verker, men rakk ikke å fullføre før han døde i 1952, bare 67 år gammel. (Maleri av Laura Schultz.)

Hans Nielsen Hauge Ording, maleri av Laura SchultzSelv om han sluttet i Frogner for å bli professor i teologi ved Universitetet i Oslo, var årene i Frogner trolig den beste tiden av hans liv. Under krigen satt han kortvarig fengslet på Bredtvedt. Der tenkte han på sin oldefar som en gang eide den gården han så fra sitt cellevindu, og reflekterte over hans fangenskap og hvordan han kunne være så glad for å lide for Jesu skyld. Mye av den utsmykningen som preger Frogner kirke i dag, som de vakre glassmaleriene, ble til etter krigen og er nyere enn kirken selv. Av den utsmykningen som har vært der fra begynnelsen, hører imidlertid Valentin Kiellands treskulptur på gallerifronten av Hans Nielsen Hauge (øverst i teksten), avbildet med spade fra jordene i Østfold.


Kirkene fortsatt stengt for gudstjenester og konserter i Oslo

De strenge reglene for smittevern i Oslo er på ny forlenget og innebærer at de fleste aktiviteter i kirken og menigheten er avlyst til og med torsdag 29. april (oppdatert 14. april). Hovedunntaket er bisettelser og begravelser, der det kan være inntil 50 til stede. Det kan dessuten være dåp og vielser med inntil 10 til stede i tillegg til dem som er i tjeneste. Kontakt eventuelt en av prestene.

Søndager vil det være åpen kirke kl. 11-13 og digital kirkekaffe kl. 13.00-13.30. Torsdager er det åpen kirke kl. 16-18. Maksimum 10 om gangen i kirken i tillegg til dem som er i tjeneste.

De ansatte vil fortsatt i størst mulig utstrekning ha hjemmekontor.

Prestene kan nås på telefon for samtale:
Margunn Sandal, tlf. 480 06 601
Rut Ugland, tlf. 909 61 531
Arne Slørdahl, tlf. 959 93 487

Se ellers kalendersiden for mai med oppdatert informasjon for de enkelte dagene.


Konfirmasjonstiden og pandemien

Årets undervisning er for lengst i gang. Det opprinnelige opplegget har måttet tilpasses smittevernreglene. Allerede den første samlingen  i januar måtte avholdes digitalt, og den planlagte gudstjenesten 31. januar med presentasjon av konfirmantene måtte avlyses. I tiden fram til påske er alle fysiske samlinger enten gjort om til nettundervisning, utsatt eller avlyst. Se oppdatert plan for hele året. Konfirmasjonssøndagen i år er 19. september. Les mer om årets digitale fasteaksjon ovenfor.


Hva skjer

i Frogner menighet i april? Se kalendersiden med fullt program. Siden vil oppdateres etter hvert som det skjer endringer på grunn av koronasituasjonen.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 07. 05. 2021

 

HVORFOR GYLLEN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Påskenatt går vi inn i påsketiden, som har hvit eller gyllen farge. Hvitt og gyllent er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen